دوشنبه, 28 آبان 1397
آگهی مزایده اگذاری غرفه بصورت اجاره، سرقفلی و فروش
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ 
۱۰:۲۵:۴۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با احترام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان در نظردارد نسبت واگذاری غرفه بصورت اجاره، سرقفلی و فروش از تاریخ 97/5/17 تا مورخ 97/5/28 جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارسال اسناد تا تاریخ 97/5/28 می‌باشد که می‌بایست پس از تکمیل مدارک و فرم‌ها، پاکات مربوط صرفاً از طریق دفاتر پستی با پست ویژه پیشتاز به نشانی سمنان میدان عدالت خیابان شهدای دادگستری خیابا مقداد با کد پستی 3514686511 ارسال گردد. یادآور می‌شود سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و تأمین هزینه آگهی بر عهده برندگان مزایده می‌باشد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0