.Default.reDropDownBody { min-width: 60px; }

سه‌شنبه, 25 مهر 1396
عنوان : اتمام سرگردانی مالكان املاك بلوارهای فدك و سیلو
کد خبر : ۹۰۰۱
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ 
ساعت : ۸:۱۹:۱۲

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

اتمام سرگردانی مالکان املاک بلوارهای فدک و سیلو
بلوار فدک و بلوار سیلو وارد طرح جامع شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان، معاون عمرانی استاندار به همراه شهردار سمنان و دیگر اعضای کمیسیون ماده 5 جلسه روز گذشته خود را در بازدید میدانی برگزار کردند.
این بازدید از بلوار فدک و بلوار سیلو انجام شد که مدت هاست در خصوص جانمایی و تعیین مسیر آن در طرح جامع شهر سمنان بحث و بررسی صورت گرفته است.
اعضای کمیسیون ماده 5 پس از بازدید مقطع به مقطع و میدانی این دو بلوار و انجام کارشناسی های لازم قرار گرفتن این دو محور در طرح جامع را مورد تصویب قرار دادند.
در پایان این جلسه در خصوص اجرای بلوار 36 متری فدک در سکانس اول داخل محدوده طرح جامع مقرر شد بلوار به صورت 36 متری طبق خط پروژه مصوب کمیسیون ماده 5 اجرا گردد.
در سکانس دوم از انتهای خط محدوده طرح جامع تا خیابان شهید احمدپناهی و ادامه آن تا پایان خط محدوده که در طرح جامع موجود نمی باشد (داخل حریم شهر) مقرر شد شهرداری سمنان نسبت به هماهنگی با مالکین در خصوص اجرای خیابان اقدام و با توجه به کاربری باغات در خصوص اخذ مجوز تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری باغات اقدام نماید.
در سکانس سوم از ان قسمت که خیابان همجوار با خط محدوده تا راه آهن ادامه پیدا می کند مقرر شد خط محدوده به ضلع شرق بلوار 30 متری تدقیق و بعد در محدوده طرح جامع لحاظ گردد.
شهرداری سمنان از این پس ایجاد بلوار را در برنامه عمرانی خود قرار داده و از مالکین املاک موجود در این دو مسیر تقاضا دارد تا جهت تعیین تکلیف وضعیت املاک خود به اداره املاک شهرداری سمنان مراجعه کنند.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

...:: پورتا ل شهرداری سمنان ::...

DOURAN Portal V4.0.3.0

V4.0.3.0