.Default.reDropDownBody { min-width: 60px; }

شنبه, 27 آبان 1396
عنوان : تمدید آگهی فروش واحدهای تجاری مجتمع شمس
کد خبر : ۸۵۹۸
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ 
ساعت : ۷:۵۹:۴۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تمدید آگهی فروش واحدهای تجاری مجتمع شمس

سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان در نظر دارد تعداد 6 باب واحد تجاری مشخص شده در جدول زیر را با شرایط مشخص شده در اسناد مزایده به فروش برساند. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده، دعوت میگردد جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی در روزنامه (23/10/95) تا مورخ (05/11/95) به ساختمان اداری سازمان، واقع در میدان عدالت خیابان شهدای دادگستری خیابان مقداد، واحد حقوقی و قراردادها مراجعه، و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33341403 داخلی 15 تماس و یا از طریق سایت اینترنتی http://www.semnan.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام فرمایند. یادآور می‌شود سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی بر عهده برندگان مزایده می‌باشد.

ردیف

واحد

کاربری

نشانی

مساحت (مترمربع)

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

قیمت پایه‌ هر مترمربع(ریال)

1

شماره 4

تجاری

بلوار جهادیه پروژه شمس

43+(15 نیم بالکن)

100.000.000

44.000.000

2

شماره 6

تجاری

بلوار جهادیه پروژه شمس

43+(15 نیم بالکن)

100.000.000

44.000.000

3

شماره 10

تجاری

بلوار جهادیه پروژه شمس

40+(15 نیم بالکن)

100.000.000

43.000.000

4

شماره 16

تجاری

بلوار جهادیه پروژه شمس

28

80.000.000

43.000.000

5

شماره 19

تجاری

بلوار جهادیه پروژه شمس

37

90.000.000

41.000.000

6

شماره 20

تجاری

بلوار جهادیه پروژه شمس

35

90.000.000

41.000.000

روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری سمنان بازگشت           چاپ چاپ         
 

...:: پورتا ل شهرداری سمنان ::...

DOURAN Portal V4.0.3.0

V4.0.3.0