سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 1/13/10275 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مطالعات بهبود ترددو ایمنی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: مدیریت ترافیک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/03 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/12
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/13 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/16
تاریخ انقضاء: 1397/10/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0