سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 1/13/10435 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تکمیل پارک شقایق و ساختمان اداری آرامستان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: معاونت فنی -مدیریت آرامستان اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/09 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/23
تاریخ انقضاء: 1397/10/24
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0