چهارشنبه, 1 خرداد 1398
General Tender Information
Tender Code: 1/13/10435 :
Tender Title: تکمیل پارک شقایق و ساختمان اداری آرامستان Tenderstatus:      Isinternational
Holding Section Name: معاونت فنی -مدیریت آرامستان :
Tender Body:
Explanation:

Tender Rulles
Start Date: 1397/10/09 Doc Deadline: 1397/10/19
Proposal Deadline: 1397/10/20 Openning Date: 1397/10/23
Expire Date: 1397/10/24
Sessions
First Session:
Winner Session:
Result Session:
{PROPOSAL_COUNT}:   0
 
   
Print

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0