سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 1/13/11408 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خرید دستگاه نگهداری و ذخیره اطلاعات وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/10 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/21
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/11/23 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/28
تاریخ انقضاء: 1397/11/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0