سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 1/13/12733 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تکمیل پارک موزه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: معاونت فنی و امور زیربنایی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/21 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/27
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/01/11
تاریخ انقضاء: 1398/01/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0