پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 1 خرداد 1398
سامانه گویای گردشگری شهرداری سمنان

023-31042        023-33364311


خدمات الکترونیک

اخبار مهم
Page

ارتباط با شهردار

دکتر سید محمد ناظم رضوی

 ســوابــق


اخبار Print this
Event Date :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ 
جمع آوری روزانه ۸ الی ۱۰تن پوشال کولر از سطح شهرسمنان
Event Date :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ 
مسابقات جام رمضان ویژه کارکنان شهرداری سمنان و سازمان های تابعه
Event Date :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ 
 آغاز به کار شبکه فیبر نوری شهرداری سمنان در منطقه 2
Event Date :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ 
شاهین خزر رودسر بر شهرداری سمنان  غلبه کرد
Page1of198123456...198.Next.GO

سمنان شهراخلاق، دارالرحمه در مسیر پیشرفت

مستندات

 

 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0