سه‌شنبه, 28 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: 1/13/12866 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: اجرای طرح پارکبان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره پیمان و رسیدگی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/21 مهلت دریافت اسناد: 1398/01/05
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/01/06 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/01/11
تاریخ انقضاء: 1398/01/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
برآورد اولیه(ريال): 0 مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه (ريال): 0
محل دریافت اسناد مناقصه: محل اجرای کار:
نشریات چاپ کننده: تلفن امور قراردادهای شرکت:
رشته و شرایط مورد نیاز:
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0