پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

واگذاری ۶ غرفه سازمان ساماندهی[!cls=!]
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
0واگذاری ۶ غرفه سازمان ساماندهی از طریق مزایده مزايده 1398/08/141398/08/141398/08/141398/08/14مشاهده اطلاعات کامل
1/13/13125مناقصه عمومی مناقصه 1397/12/281398/01/191398/01/111398/01/15مشاهده اطلاعات کامل
1/13/12866اجرای طرح پارکبان مزايده 1397/12/211398/01/121398/01/051398/01/06مشاهده اطلاعات کامل
1/13/12733تکمیل پارک موزه مناقصه 1397/12/211398/01/121397/12/271397/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1/13/11732تکمیل سالن آمفی تئاتر پارک سیمرغ مناقصه 1397/11/241397/12/151397/12/011397/12/02مشاهده اطلاعات کامل
1/13/11506تهیه آسفالت در معابر و.... مناقصه 1397/11/161397/11/291397/11/241397/11/25مشاهده اطلاعات کامل
1/13/10888بازسازی پیاده رو بلوار ولایت مناقصه 1397/11/101397/11/101397/11/101397/11/10مشاهده اطلاعات کامل
1/13/11408خرید دستگاه نگهداری و ذخیره اطلاعات مناقصه 1397/11/101397/11/291397/11/211397/11/23مشاهده اطلاعات کامل
1/13/10435تکمیل پارک شقایق و ساختمان اداری آرامستان مناقصه 1397/10/091397/10/241397/10/191397/10/20مشاهده اطلاعات کامل
1/13/10275مطالعات بهبود ترددو ایمنی مناقصه 1397/10/031397/10/171397/10/121397/10/13مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8
   آرشيو

V5.4.0.0