آموزش سواد رسانه ای در آموزش های شهروندی

فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند.یکی از تأثیرگذارترین سرویس های ارائه شده در اینترنت ، شبکه های اجتماعی اینترنتی است. این فناوری ها، سبک های زندگی جوانان را بیش از سبک های زندگی سایر گروه های سنتی تغییر داده است.ارتباط از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در سال‌های اخیر جایگاه قابل توجهی در بین نسل جوان جامعه ما پیدا کرده است. شبکه های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی افراد (فردی و اجتماعی) تأثیرگذارند. در شکل دهی به هویت نقش دارند و حتی روی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع هم تأثیرگذارند. امروزه با توجه به نقشی که تاکنون در ابعاد مختلف زندگی داشته‌اند، نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. بطوریکه سبد فرهنگی خانواده ایرانی دچار تغییرات فراوانی شده است که همگی به نوعی مروج سبک زندگی مدرن است که خاستگاه این نوع سبک زندگی تمدن غربی است و ترویج این شیوه از زندگی، لاجرم تمام مؤلفه‌های معرفتی تمدن غرب را شایع می‌سازد و موجب می‌گردد بی‌سامانی در فرهنگ هنجاری جوانان افزایش یابد.نوجوانان و جوانان ایرانی روزبه‌روز به استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی گرایش پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به آمار جمعیت عضو در شبکه‌های اجتماعی بیندازیم، می‌توان دریافت که این فضا، مکانی برای زندگی مجازی و هویت‌یابی جوانان تبدیل و سبب ایجاد تغییرات بنیادین در طرز تلقی، نگرش و سبک زندگی جوانان شده است. نتیجه تحقیقات مطالعه شده ، نشان می‌دهد که بیشترین استفاده‌کنندگان از اینترنت جوانان هستندو عضویت در شبکه های اجتماعی بیشترین استفاده آنان از این فضا است که موجب افزایش ارتباطات اجتماعی شده است. نگرانی در مورد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر روابط اجتماعی وجود دارد. بطوریکه استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط جوانان ایرانی، سبک زندگی آنان را تغییر داده است. گنجاندن آموزش سواد رسانه ای در محتوای آموزش های شهروندی مدیریت شهری تاثیر بسزایی در بهبود تعاملات اجتماعی ، بهبود روابط اجتماعی ، بهبود مهارت های اجتماعی و بهبود جامعه پذیری جوانان در شبکه های اجتماعی دارد که می بایست تبیین نمود .
علی اکبر بنی اسدی

کارشناسی ارشد مدیریت ، . Ak.baniasadi@gmail.com