آموزش شهروندی :تحقق شهروند آگاه _ شهردانائی محور

آموزش نوعی سرمایه گذاری برای آینده می باشد و در این میان ، آموزش شهروندی سرمایه گذاری برای پرورش و تربیت شهروندان حال و آینده است. زمانی می توان از حقوق شهروندی صحبت کرد که مفهوم آن را با تمام وجوه و مشخصات آن بشناسیم و باور کنیم. شهروندان مسئوليت پذير و آشنا با حقوق شهروندي خود به وجود نمي آيد، بلکه در اثر آموزش مهارت هاي زندگي جمعي و تحت آشنايي با فرهنگ شهرنشيني، افراد مي آموزند چگونه در يک شهر زندگي کنند، چگونه حريم خصوصي ديگران را محترم بشمارند ودر نهايت چگونه در اداره يک شهر مشارکت نمايند. کودکی بهترین زمان برای یادگیری مسائل و رفتارهای اجتماعی است زیرا پس از رشد و بلوغ افراد عادات در آنها تقویت و تثبیت شده و تغییر آنها به تمایلات طبیعی ناممکن و دیر است . پس بهترین زمان برای شناخت قوانین لازم زندگی در محله و شهر ، پاکیزگی شهر و محیط زندگی ، احترام به حقوق دیگران ، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حق تقدم در تمامی امور شهروندی ، آموزش بهداشت عمومی و پسماندهای خانگی همان دوران کودکی است که شهرداری ها با سرمایه گذاری می توانند با تربیت شهروندانی آگاه و مسئول به پایداری شهری و توسعه فرهنگ شهروندی کمک شایانی نمایند .
شهرداری ها باید از آموزش های مرتبط با موضوعات و مشکلات اجتماعی شهروندی غافل نشده و از ظرفیت های این حوزه به خوبی استفاده نماید. جهت افزایش اثر بخشی آموزش ها از موسسات توانمند و خبره استفاده نمایند. با بخش بندی مناسب شهروندان و شناسایی علایق هر گروه نسبت به ارائه آموزش های شهروندی اقدام نمایند.در محتوای آموزش ها با تاکید بر افزایش توانمندی های فردی و مهارتهای زندگی جمعی ، شیوه های بهزیستی و رفتار در زندگی جمعی یادآوری شده و تلاش شود با اطلاع رسانی های آگاهی دهنده این موضوع به خوبی تذکر داده شود.از آموزش های محلی در روزنامه های محلی غافل نشده و از پتانسیل روزنامه های محلی در استان های مختلف استفاده نمایند. زیرا روزنامه های محلی از اعتبار و اثر بخشی بیشتری برخوردارند. همچنین با توجه به فرهنگ حاکم در افراد مناطق و محله های مختلف شهری ، تیزرهای آموزشی مختص آن منطقه را ساخته و به نمایش بگذارند. همچنین پیشنهاد می شود در دوران ابتدایی و حتی پیش دبستانی نیز چکیده‌ای از قوانین مرتبط با حقوق شهروندی همراه با کتاب‌های درسی ارائه شود تا کودکان از ابتدای دوران زندگی خود آشنایی مختصری با قوانین حقوق شهروندی و رعایت قانون‌مداری داشته باشند و خود را با چنین آموزش‌هایی برای زندگی اجتماعی و حضور در جامعه آماده نمایند.
علی اکبر بنی اسدی

کارشناسی ارشد مدیریت ، . Ak.baniasadi@gmail.com