آگهی مزایده سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری سمنان

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : اجاره دو باب مغازه تجاری خویش واقع در بلوار فضیلت (مسکن مهر)
نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 98/12/08 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 98/12/18

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :