آگهی مزایده

“اجاره واحدهای تجاری ”

  • سوپر مارکت میدان استاندارد
  • کافی شاپ بلوار قائم
  • حجره شماره 15 میدان میوه و تره بار با کاربری خشکبار و مواد غذایی
  • سوپر مارکت واقع در بازارچه ولایت ( مسکن مهر سنتی ساز)
  • واحد تجاری بازارچه شهید خالصی (مسکن مهر سنتی ساز ) با کاربری آژانس تلفنی
  • غرفه بلوار جهادیه (با کاربری فروش میوه و تره بار)
  • غرفه شماره 5 واقع درضلع شمال میدان امام حسن (ع) با کاربری آزاد (به غیر از صنوف همگین واحدهای مجاور)

برای مشاهده و شرکت در مزایده از طریق سامانه ستاد به نشانی

www.setadiran.ir

33371260ارتباط مردمی

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان