آگهی مناقصه ادامه عملیات کمربندی جنوب بلوار فدک 

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : ادامه عملیات کمربندی جنوب بلوار فدک

احداث پارک محله ای جهادیه

نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 98/12/27 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 99/01/30

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :