1402 مهار تورم، رشد تولید

آگهی مناقصه شماره 9

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : احداث بوستان و آبنمای ورودی غربی سمنان،  سامان دهی محوطه پاویون پارک سیمرغ و محوطه اطراف گلزار شهدای گمنام ،  تجهیز استودیو شهر،  تکمیل پارک خطی سرو،  اجرای آسفالت سطح شهر وضعیت :
نام بخش برگزار کننده: اسناد فراخوان:

قوانین

تاریخ شروع :98/05/27 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا:تا پایان وقت اداری مورخ  28/05/98

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :