آگهی مناقصه

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : اخذ مشاور جهت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک و امکان سنجی ریلی شهر سمنان
نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 98/10/26 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 98/11/08

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :