“آگهی مناقصه”

شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال 1401در نظر دارد پروژه‌ با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد، در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد ايران )مراجعه نمايند.

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 تكميل محوطه داخلي ميدان قومس (فاز2) حداقل ابنيه 16،000،000،000 800،000،000
2 تكميل عمليات عمراني باقي مانده صحن فرهنگي و جاده فرعي پارك موزه دفاع مقدس حداقل ابنيه 20،300،000،000 1،015،000،000
3 اجراي شبكه خطوط جمع آوري فاضلاب شهري (5كيلومتري) حداقل آب 138،131،108،040 6،906،555،402
4 تكميل ابنيه و تاسيسات داخلي آمفي تئاترپارك ترافيكي سيمرغ حداقل ابنيه 50،000،000،000 2،500،000،000
5 احداث ساختمان آتش نشاني شهيد رجايي حداقل ابنيه 35،000،000،000 1،750،000،000
6 تكميل سوله بحران حداقل ابنيه 19،000،000،000 950،000،000
7 احداث فرهنگسراي زاوقان حداقل ابنيه 35،000،000،000 1،750،000،000
8 تجديد مناقصه تكميل مقبره الشهدا و آب نما و محوطه پيراموني حداقل ابنيه 11،000،000،000 550،000،000
9 تجديد مناقصه تكميل غرفه هاي نمايشگاهي ضلع شرق پارك فرشتا حداقل ابنيه 30،000،000،000 1،500،000،000
10 تجديد مناقصه عمليات بافي مانده پارك بزرگ فرشتا حداقل ابنيه 15،000،000،000 750،000،000

1-   تاريخ انتشار در سامانه ستاد 31 / 03 / 1401ميباشد.

2-     مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا ساعت13:00 مورخ 09 / 04 / 1401مي باشد.

3-      مهلت ارسال تضمين شركت در مناقصه تا ساعت14:00 مورخ 20 / 04 / 1401بوده و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد..

4-      مهلت پاسخگويي تا ساعت13:00  مورخ20/ 04 / 1401 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

***پيشنهادها در ساعت 13:00 مورخ 22 / 04 / 1401در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان