“آگهی مناقصه”

شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱در نظر دارد پروژه‌ با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد، در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد ايران )مراجعه نمايند.

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 تجديد مناقصه تكميل استخر و تجاري ها و سرويس بهداشتي پل بادگير زاوقان حداقل ابنيه 43،000،000،000 2،150،00،000
2 احداث سوله ورزشي كودك حداقل ابنيه 25،000،000،000 1،250،000،000
3 اجراي سازه نگهبان گود بهرامي حداقل ابنيه 20،000،000،000 1،000،000،000
4 تجديد مناقصه احداث فرهنگسراي زاوقان حداقل ابنيه 35،000،000،000 1،750،000،000
5 تجديد مناقصه تكميل ابنيه و تاسيسات داخلي آمفي تئاتر پارك ترافيكي سيمرغ حداقل ابنيه 50،000،000،000 2،500،000،000
6 تجديد مناقصه احداث ايستگاه آتش نشاني شهيد رجايي حداقل ابنيه 35،000،000،000 1،750،000،000
7 تجديد مناقصه تكميل عمليات عمراني باقيمانده صحن فرهنگي و جاده فرعي پارك موزه دفاع مقدس حداقل ابنيه 20،300،000،000 1،015،000،000
8 مناقصه اجراي 5 كيلومتر از شبكه خطوط جمع آوري فاضلاب و نصب انشعابات و اجراي آسفالت نواري پنج آب 150،788،534،744 7،539،426،738

۱- تاريخ انتشار در سامانه ستاد ۱۱/۰۵/۱۴۰۱ ميباشد.

۲-     مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا ساعت۱۴:۰۰مورخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۱مي باشد.

۳-      مهلت ارسال تضمين شركت در مناقصه تا ساعت۱۴:۰۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۱بوده و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد..

۴-      مهلت پاسخگويي تا ساعت۱۳:۰۰ مورخ۳۰/۰۵/۱۴۰۱  از طريق شماره تلفن ۳۳۳۲۹۱۰۲_۰۲۳ داخلي ۱۲۱ و  ۱۵۸ مي باشد.

***پيشنهادها در ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۱ در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.