آگهی مناقصه خرید انواع کابل

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : خرید انواع کابل برق جهت اجرای تاسیسات برقی فاز دوم پارک موزه دفاع مقدس
نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 98/12/08 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 98/12/19

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :