“آگهی مناقصه”

شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱در نظر دارد پروژه‌ با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد، در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد ايران )مراجعه نمايند.

 

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 تقاطع غير همسطح بلوار فدك-خير آباد 2 راه و باند 175،000،000،000 8،750،000،000
2 اجراي 5 كيلومتراز شبكه خطوط جمع آوري فاضلاب و نصب انشعابات و اجراي آسفالت نواري 5 آب 141،069،275،102 7،053،463،755
3 تجديد مناقصه تكميل استخر و تجاري ها و سرويس بهداشتي پل بادگير زاوقان 5 ابنيه 43،000،000،000 2،150،000،000
4 تجديد مناقصه احداث سوله ورزشي كودك 5 ابنيه 25،000،000،000 1،250،000،000
5 تجديد مناقصه اجراي سازه نگهبان گود بهرامي 5 ابنيه 20،000،000،000 1،000،000،000
6 مرمت گاراز كلانتر 5 ابنيه 20،000،000،000 1،000،000،000
7 اجراي اسكلت بنايي شاخه اول خوشه اول پهنه شرقي مسجد امام (ره) 5 ابنيه 20،000،000،000 1،000،000،000

1-     تاريخ انتشار در سامانه ستاد ۲۱ / ۰۶ / ۱۴۰۱ميباشد.

2-     مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا ساعت۱۴:۰۰ مورخ ۳۱ / ۰۶ / ۱۴۰۱مي باشد.

3-      مهلت ارسال تضمين شركت در مناقصه تا ساعت۱۴:۰۰ مورخ ۱۰ / ۰۷/ ۱۴۰۱ بوده و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد..

4-      مهلت پاسخگويي تا ساعت۱۰:۰۰  مورخ ۱۰ / ۰۷ / ۱۴۰۱ از طريق شماره تلفن ۳۳۳۲۹۱۰۲ -۰۲۳ داخلي ۱۲۱و ۱۵۸ مي باشد.

پيشنهادها در ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۱ / ۰۷ / ۱۴۰۱در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود