آگهی مناقصه

،شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال1401 در نظر دارد پروژه با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به ‌  اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد، در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد ايران) مراجعه نمايند.

 

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 اجرا و نصب انشعابات شبكه فاضلاب پنج آب 18،863،585،861 943،179،293
2 جدولگذاري در سطح شهر پنج  ابنيه 20،000،000،000 1،000،000،000
3 اجراي انواع كف فرش در سطح شهر پنج  ابنيه 20،000،000،000 1،000،000،000
4 تكميل محوطه سازي و مرمت ضلع جنوبي استخر زاوقان پنج  ابنيه 12،000،000،000 600،000،000
5 مرمت گاراژ كلانتر پنج  ابنيه 20،000،000،000 1،000،000،000

**تاريخ انشار اسناد  مناقصه 01 / 08 / 1401**

1- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان انتشار  تا پايان وقت اداري مورخ11 / 08 / 1401 مي باشد.

2- مهلت ارسال تضمين شركت در مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ ۲۱/ 08/ 1401  بوده و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

3- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ ۲۱/ 08/ 1401 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.