“آگهی مناقصه”

شهرداری سمنان بر اساس بودجه سال 1399 در نظر دارد پروژه‌ با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص  حقیقی(درخصوص خرید) و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید، در صورت تمایل به همکاری می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی شهرداری سمنان،  به آدرس : سمنان – بلوار سعدی –  شهرداری مرکزی سمنان –  طبقه همکف مراجعه نمایند.

 

ردیف عنوان پروژه صلاحیت و رتبه برآورد اولیه(ريال) مبلغ تضمین (ريال)
1 احداث آتشنشانی مسکن مهر حداقل ابنیه 20.000.000.000 1000.000.000
2 خرید مبلمان شهری ……… 8.000.000.000 400.000.000

 

1- جهت خرید اسناد مناقصه می بایست مبلغ 000/500 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانک شهر شعبه سمنان بنام شهرداری سمنان واریز گردد.

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 3/3/99 می باشد.

3- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 7/3/99 و فقط از طریق پست پیشتاز امکان پذیر می باشد.

4- مهلت پاسخگویی تا پایان وقت اداری مورخ 3/3/99 از طریق شماره تلفن 33329102 -023 داخلی 121و 158 می باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 11/3/99 در شهرداری مرکزی سمنان بازگشایی می شود.