آگهی مناقصه

 

شهرداری سمنان بر اساس بودجه سال 1399در نظر دارد پروژه‌/ پروژه هایی با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه، به اشخاص حقیقی(درخصوص خرید) و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید، در صورت تمایل به همکاری می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی شهرداری سمنان،  به آدرس : سمنان – بلوار سعدی –  شهرداری مرکزی سمنان –  طبقه همکف مراجعه نمایند.

 

ردیف عنوان پروژه صلاحیت و رتبه برآورد اولیه(ريال) مبلغ تضمین (ريال)
1 اخذ مشاور جهت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک و امکان سنجی ریلی شهر سمنان رتبه 2حمل و نقل یا رتبه 3 حمل و نقل همزمان 4.500.000.000 225.000.000
2 خرید مبلمان شهری ……… 8.000.000.000 400.000.000
3 ساخت مجموعه تجاری بلوار آیت اله عالمی حداقل ابنیه 14.000.000.000 700.000.000

 

1- جهت خرید اسناد مناقصه می بایست مبلغ 000/500 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانک شهر شعبه سمنان بنام شهرداری سمنان واریز گردد.

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 29/3/99 می باشد.

3- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 31/3/99 و فقط از طریق پست پیشتاز امکان پذیر می باشد.

4- مهلت پاسخگویی تا پایان وقت اداری مورخ 29/3/99 از طریق شماره تلفن 33329102 -023 داخلی 121و 158 می باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 2/4/99 در شهرداری مرکزی سمنان بازگشایی می شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان