راه های ارتباط


بلوار سعدی - ساختمان مرکزی شهرداری سمنان
شماره تماس 33329102

امور بانوان

سمیه قاسمی

مشاور شهردار سمنان در امور بانوان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق اجرایی

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان
خبرنگار واحد خبر صدا و سیمای مرکز سمنان
عضو شورای مرکزی انجمن خبرنگاران استان سمنان
دبیر و خبرنگار باشگاه خبرنگاران سمنان
نایب رئیس هیات جانبازان و معلولین استان سمنان
عضو هیات رییسه هیات اتومبیلرانی و موتور سواری استان سمنان
خبرنگار روزنامه جام جم، دبیری روزنامه هم نظر، هفته نامه های داخلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و اداره کل ورزش و جوانان استان
مدیر اجرایی و جانشین سردبیر هفته نامه سمنان امروز