تمدید آگهی مناقصه “اجرای تقاطع غیر همسطح جنب میدان امام حسن(ع)”

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان :     تمدید آگهی مناقصه

“اجرای تقاطع غیر همسطح جنب میدان امام حسن(ع)”

نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 98/10/03 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 98/10/26

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :