تمدید فراخوان ملی طراحی میدان قومس تا چهارم اردیبشت 99

فراخوان ملی طراحی میدان قومس
اولین فراخوان کشوری طراحی ورودی شهر سمنان
تعریف اولیه طرح :
ورودی هر شهر هویت های اصلی شهر را برای بازدیدکنندگان و مسافران به نمایش می گذارد . لذا توجه به آن برای مسئولین و شهروندان حائز اهمیت بوده و طراحی آن نیز باید با توجه به الویت های فرهنگی ایده های معمارانه اصیل پایه گذاری گردد . پذیرنده بودن فضاهای ورودی شهر معرف سابقه فرهنگی و نشانه هایی از هویت های جمعی مردمی است که در آن زندگی می کنند و این فضاها امکان تقسیم وتخصیص قلمروهای شهرها را از محیط طبیعی انجام می دهند که معرف تعاریف و وجوه مختلف داخل شهر هستند و هر چه به این نکات توجه شود مسافران و مشتاقان بیشتری را به سوی خودجذب می نماید .
مقدمه
شهرداری سمنان و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهر سمنان در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع و ارتقاع هر چه بیشتر سطح کیفی فضای ورودی شهر سمنان را بین شرکتها ، طراحان و مهندسان واجد شرایط به مسابقه بگذارد .
اهداف طرح :
• توجه به فرهنگ بومی و ملی
• هماهنگی با بافت شهرهای کویری
• توجه به بینش خلاقانه و پذیرنده برای مسافران
• توجه به زائر پذیر بودن شهر سمنان
• توجه به مقصد بودن شهر سمنان به عنوان یک شهر گردشگری
شرایط :
• شرکت کنندگان باید دارای شرایط طراحی بوده و دارای گریدهای معتبر ویا سابقه تحصیلی مورد نظر را داشته باشند.
• شرکت کنندگان که مایل به اجرای طرح خود باشند ، باید دارای سابقه اجرائی در زمینه های فعالیت مربوطه را دارا  باشند.
• طرح ها باید در قالب سه بعدی و 3D با پرینت  A3 یا A5  و در قالب طرح اولیه و پکهای کامل تجزیه و تحلیل های اولیه وکامل باشند .
• ارائه طرح وپذیرش آن توسط شهرداری سمنان هیچگونه ضمانتی برای اجرای کار توسط طراح نخواهد بود.
• پس از گزینش طرح های مورد نظر و پرداخت هزینه طراحی توسط شهرداری ، تمامی موارد حقوقی طرح برای شهرداری خواهد بود.
• طرحهای پذیرفته نشده با درخواست کتبی  طراح تا ظرف یک ماه پس ار اعلام نتایج قابل عودت خواهد  بوده وپس از آن شهرداری هیچگونه تعهدی را در اینخصوص نخواهد پذیرفت
توضیحات :
شرکت در این فراخوان به منزله پذیرش تمامی قوانین جاریه فراخوان های کشوری می باشد و همه حقوق مقابل رعایت
می گردد .
هیات داوران :
1 – دکتر مقیمی
2 – دکتر آرایش
3 – آقای سیروس آقاخانی
آدرس محل  : میدان استاندارد _بلوار شهدای پدافند هوایی بالاتر از پمپ بنزین پیوندی ۲ طبقه همکف و شماره تلفن‌ 023_33374485به‌ عنوان خطوط ارتباطی جدید این سازمان در نظر گرفته شده است