راه های ارتباط


بلوار شهید اخلاقی روبروی شرکت گاز ساختمان مرکزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان
تلفن تماس : 33443543 – 023
نمابر: 33458875 - 023

125@semnan.ir

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان

در سال 1353 با وقوع حادثه آتش سوزی کارخانه ریسندگی و بافندگی سمنان که باعث سوختن و از بین رفتن تولیدات آن و قسمتی از کارخانه گردید مجموعه شهرداری در آن زمان نیاز داشتن آتش نشانی را در شهر سمنان احساس نمودند . با تلاش های به عمل آمده در سال 1354 آتش نشانی سمنان با امکاناتی محدود ( یک دستگاه خودرو آتش نشانی و 3 نفر نیروی آتش نشان ) آغاز به کار کرد و تحت عنوان یکی از واحدهای شهرداری انجام وظیفه می نمود ، تا اینکه در سال 1356 به صورت یکی از ادارات داخلی شهرداری سمنان مسئول خدمات رسانی به شهروندان گرامی شد وتحت عنوان ایستگاه آتش نشانی با دو دستگاه خودرو اطفاء حریق و یک دستگاه خودرو سبک پیشرو و با 9 نفر پرسنل فعالیت های خود را گسترده تر ادامه داد .

با پیگیری های به عمل آمده در اسفند سال 1382 واحد آتش نشانی به صورت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با امکانات و بودجه مستقل رسماً فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر با در اختیار داشتن16 دستگاه خودرو آتش نشانی و 88 نفر نیروی متخصص در قالب 5 ایستگاه عملیاتی در شهر سمنان به طور شبانه روزی به شهروندان آماده هر گونه خدمت رسانی می باشد.

آتش پاد دوم سعید اسمعیل پور

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان

کارشناس آتش نشانی ایمنی در برابر حریق و حوادث
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی

آتش نشان
فرمانده شیفت
مدیرعامل تعاونی مسکن شهرداری سمنان
رئیس اداره آموزش و پیشگیری و مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
کارشناس بررسی علل حریق
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

• درخواست آموزش عمومی یک روزه آتش نشانی
• درخواست آموزش اطفاء حریق
• درخواست آموزش مقدماتی آتش نشانی
• درخواست آموزش متوسطه (نیمه حرفه ای)
• درخواست آموزش تکمیلی (عالی تخصصی)
• درخواست دوره آموزش تخصصی مرکز مدیریت
• درخواست صدور چاپ گواهینامه
• درخواست تعیین صدور علت حریق یا حادثه
• درخواست بازدید ایمنی و تهیه شناسنامه ایمنی
• درخواست صدور گواهی حریق یا حادثه
• درخواست استقرار خودرو جهت تامین ایمنی
• درخواست صدور تائیدیه فنی سیستم اعلان و اطفاء حریق به مجریان و شرکت های ذیصلاح
• درخواست صدور گواهینامه صلاحیت فنی به عرضه کنندگان شارژ و فروش تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
سید علی مرتضی نژاد ریاست شورا
حمیدرضا پیوندی عضو شورا
ایرج رئیسیان عضو شورا
دکتر شکرالهی عضو شورا
مهدی صمیمیان عضو شورا
مهدی خراسانیان نماینده شورای شهر و عضو شورا
حمیدرضا پیوندی رییس هیئت مدیره
علی خداداد عضو شورا
سعید اسمعیل پور مدیر عامل سازمان
رضا رهایی معاون سازمان داخلی 12
مبین رضایی سرپرست منابع انسانی داخلی 14
رضا خادمیان رئیس اداره آموزش ، ایمنی و پیشگیری داخلی 17
مهدی حمیدی مسئول روابط عمومی داخلی 16
مجتبی پهلوان مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات داخلی 16
امید رجبی سرپرست اداره توسعه مدیریت و منابع داخلی 15
علی صباغی مسئول ایستگاه شماره 1 و 6 33302166
عليرضا معماري مسئول ايستگاه شماره 2 و 4 33323005 - 33332949
محسن دوست محمدی مسئول ايستگاه شماره 3 و 5 33438285 - 33652555
فرج الله بهره بر مسئول دفتر

✦ آخرین اخبار