راه های ارتباط


آدرس: میدان استاندارد ،بلوار سفیر وامید جنب پمپ بنزین دامان
33329755 - 33326042

mashaghel@semnan.ir

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری سمنان كه بعدها به سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري سمنان تغيير نام پيدا كرد؛ به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار، مواد غذایی و ساماندهی مشاغل مزاحم به عنوان یکی از سازمان­های تابعه شهرداری سمنان تشکیل و سپس با پیگیری­های به عمل آمده و عنایت شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر سمنان با رعایت بند 18 ماده 55 قانون شهرداری و همچنین ماده 7 آئین نامه اجرائی، ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری و قانون نحوه ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 و براساس مفاد ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 تاسیس گردید، که دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و مطابق مفاد اساسنامه و قانون اصلاح ماده واحده قانون اصلاحی آن مصوب 1372/5/20 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب 1384/11/1 هیئت وزیران طبق اصول بازرگانی و به صورت خودگردان و خودکفا اداره می­ شود.

علیرضا جندقی

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی

کارشناس معاونت خدمات شهری شهرداری سمنان
مسئول دفترمعاونت شهرسازی شهرداری سمنان
مسئول دفتر مدیر منطقه 2
سرپرست اداره خدمات شهری شهرداری منطقه 2
سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها

• درخواست پیگیری اخطار سد معبر مصالح ساختمانی
• درخواست غرفه در روز بازار
• پیگیری امور مربوط به ساماندهی دستفروشان
دکتر سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
حمیدرضا پیوندی عضو شورا
محمد زحمتکش ناظر شورای سازمان و عضو شورای اسلامی
حسن آلبویه عضو شورا
خدا بخش عرب عضو شورا
محمد رضا همتی عضو شورا
حمیدرضا پیوندی رییس هیئت مدیره
علی اکبر صیادجو عضو شورا
علیرضا جندقی سرپرست سازمان
علی نادری سرپرست معاونت فنی داخلی 22
علی اصغر محمدی سرپرست واحد ساماندهی صنوف و مشاغل شهری داخلی 30
فرهاد شریفی مسئول نظارت بازار داخلی 18
حسن باباشاه سرپرست واحد انبار و نظارت بر بازارچه ها و کیوسک ها داخلی 16

✦ آخرین اخبار

 • گشت مشترک از پیاده راه امام خمینی (ره)
  21 شهریور 1400

  رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان: گشت مشترک از پیاده راه امام خمینی (ره) به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، علیرضا جندقی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از بازدید مشترک در پیاده راه امام خمینی (ره) توسط ارگان های اجرایی نوشته گشت مشترک از پیاده راه امام خمینی (ره) اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • اخطار جمع آوری انبارهای ضایعاتی در بلوار ولیعصر سمنان
  21 شهریور 1400

  رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد: اخطار جمع آوری انبارهای ضایعاتی در بلوار ولیعصر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، علیرضا جندقی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از برگزاری گشت مشترک در منطقه دو شهر سمنان برای شناسایی نوشته اخطار جمع آوری انبارهای ضایعاتی در بلوار ولیعصر سمنان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • برگزاری جلسه بررسی و پیگیری مصوبات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
  18 شهریور 1400

  رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد: برگزاری جلسه بررسی و پیگیری مصوبات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان؛ علیرضا جندقی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از تشکیل اولین جلسه بررسی نوشته برگزاری جلسه بررسی و پیگیری مصوبات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • عرضه محصول به نرخ مصوب تنظیم بازار
  20 مرداد 1400

  روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان خبر داد. عرضه محصول به نرخ مصوب تنظیم بازار به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان اعلام نمود: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و اجرایی نمودن مصوبات ستاد تنظیم بازار، عرضه تخم مرغ نوشته عرضه محصول به نرخ مصوب تنظیم بازار اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • بازدید مشترک به جهت رفع سد معبر واحد‌های صنفی از خیابان امام خمینی (ره)
  20 مرداد 1400

  رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد: بازدید مشترک به جهت رفع سد معبر واحد‌های صنفی از خیابان امام خمینی (ره) به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از بازدید مشترک در خیابان امام خمینی (ره) نوشته بازدید مشترک به جهت رفع سد معبر واحد‌های صنفی از خیابان امام خمینی (ره) اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.