راه های ارتباط


آدرس: میدان استاندارد ،بلوار سفیر وامید جنب پمپ بنزین دامان
33329755 - 33326042

mashaghel@semnan.ir

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان

بازارچه امام علی: میدان امام علی
بازارچه نگارستان: میدان نگارستان بازارچه شهروند میدان ابوذر
بازارچه بروج: مسکن مهر خیابان بروج
بازارچه کومش: ضلع جنوبی پارک کومش
بازارچه ترنج: مسکن مهر مدیران
بازارچه شیخ الدوله: میدان انار بلوار مدرس
بازارچه مهر ولایت: بلوار نهضت بازارچه نگین نما واقع در مسکن مهر بازارچه ولایت پشت مصلی

علیرضا جندقی

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی

کارشناس معاونت خدمات شهری شهرداری سمنان
مسئول دفترمعاونت شهرسازی شهرداری سمنان
مسئول دفتر مدیر منطقه 2
سرپرست اداره خدمات شهری شهرداری منطقه 2
سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها

• درخواست پیگیری اخطار سد معبر مصالح ساختمانی
• درخواست غرفه در روز بازار
• پیگیری امور مربوط به ساماندهی دستفروشان
• درخواست خرید و اجاره واگذاری غرفه ها
دکتر سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
جواد نجاریانی عضو شورا
محمد زحمتکش ناظر شورای سازمان و عضو شورای اسلامی
حسن آلبویه عضو شورا
خدا بخش عرب عضو شورا
محمد رضا همتی عضو شورا
جواد نجاریانی رییس هیئت مدیره
علی اکبر صیادجو عضو شورا
احسان افضلی سرپرست سازمان
وحید اسماعیلیان مسئول دفتر داخلی
زهرا احسانی نژاد مسئول توسعه و مدیریت داخلی
علی نادری سرپرست معاونت فنی داخلی
حامد علیرضایی علایی مسئول ساماندهی داخلی
محمدحسین سلطان واحد روابط عمومی داخلی
فرهاد شریفی مسئول بازار داخلی

✦ آخرین اخبار

 • جمع آوری وهدایت بارفروشان به روزبازارها
  16 فروردین 1400

  روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری گفت: جمع آوری وهدایت بارفروشان به روزبازارها به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری از جمع آوری و هدایت بارفروشان به روز بازارهای سازمان خبر داد و گفت: بنا به دستور هیئت مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری نسبت به جمع نوشته جمع آوری وهدایت بارفروشان به روزبازارها اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • همکاری عوامل اجرائیات واحد ساماندهی در توقف پروژه ساختمانی با پلیس ساختمان
  14 فروردین 1400

  روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد: همکاری عوامل اجرائیات واحد ساماندهی در توقف پروژه ساختمانی با پلیس ساختمان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از توقف عملیات ساختمانی خبر داد و گفت: گزارش داده شده توسط پلیس ساختمان به واحد ساماندهی این سازمان نوشته همکاری عوامل اجرائیات واحد ساماندهی در توقف پروژه ساختمانی با پلیس ساختمان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • نشست کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵
  23 اسفند 1399

  سپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری سمنان گفت: نشست کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،نشست و هم اندیشی سازمان ساماندهی مشاغل در خصوص کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ باحضور ناظم رضوی، شهردار سمنان ، جواد نجاریانی معاون خدمات شهری ،علیرضا جندقی سرپرست سازمان مشاغل شهری و دیگر نوشته نشست کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • گشت مشترک جلوگیری از سد معبر در سطح شهر
  20 اسفند 1399

  مسئول واحد ساماندهی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان بیان کرد: گشت مشترک جلوگیری از سد معبر در سطح شهر به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، محمدی مسئول واحد ساماندهی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن نوشته گشت مشترک جلوگیری از سد معبر در سطح شهر اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • حمایت شهرداری سمنان از مشاغل خانگی زنان خانه‌دار
  9 بهمن 1399

  سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان: حمایت شهرداری سمنان از مشاغل خانگی زنان خانه‌دار به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان گفت: در راستای حمایت از مشاغل خانگی و ساماندهی عرضه تولیدات زنان خانه‌دار، مراکز استقرار و تولید نوشته حمایت شهرداری سمنان از مشاغل خانگی زنان خانه‌دار اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.