راه های ارتباط


خیابان شهید رجایی
023-33328063
023-33340371
omran@semnan.ir

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان

سازمان عمران از سازمانهای وابسته به شهرداری سمنان بوده که نوع فعالیت آن عمرانی ، خدماتی ، تولیدی و همچنین تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمد زایی در ارتباط با وظایف عمرانی و محوله به شهرداری و سازمان می باشد . با توجه به اینکه بافت های تاریخی و فرسوده و ناکارآمد شهری جرئی از پیکره و بدنه ی این شهر هستند و کالبد و ساختار این محدوده ها در معرض تهدیدات بنیادی بوده و نیازمند تشخیص مسایل ، چالش ها و ساماندهی آنهاست، از این رو سیاست ها و تصمیم شهرداری سمنان مبنی بر ساماندهی بافتهای تاریخی و ناکارآمد شهری سازمان نوسازی و بهسازی از سال 1396 تاسیس گردید و در ابتدای سال 1396 با سازمان عمران ادغام و نام سازمان به عنوان سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری تعیین گردید.سازمان با رعایت مقررات موضوعه در زمینه های مختلف فعالیت دارد که اهم آنها عبارتند از: احداث تاسیسات و کارخانجات آسفالت ،کارخانه شن و ماسه ،کارگاه تولیدات بتنی، جداول، کف پوش، سنگ بلوک ،صندلیهای بتنی و ... جهت نیازهای موجود در سطح شهر سمنان میباشد . همچنین اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری اعم از پروژه های مطالعاتی و نظارتی مرمت بناهای تاریخی ، برنامه ریزی و طراحی شهری ،ساماندهی مناطق اسکان غیر رسمی و بافت فرسوده ، روکش خیابانهای سطح شهر، لکه گیری مکانیزه با دستگاه آسفالت تراش و نیز بازگشایی خیابانها ومسیر های جدیدی که در حد توان اجرایی این سازمان باشد انجام می گیرد.

حجت ا... ذوالفقاری

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری

 

سوابق اجرایی

سرپرست معاونت عمرانی
مدیر امور قراردادها شهرداری
مشاور فنی و اجرایی شهردار
شهردار ناحیه 3
شهردار ناحیه 2
معاون عمرانی منطقه یک
مدیر شهرداری منطقه یک
معاون عمرانی شهرداری سمنان
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی


✦ آخرین اخبار

 • احداث مجموعه بزرگ تفریحی و گردشگری پارک کوهستان سمنان
  22 اردیبهشت 1400

  مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد؛ احداث مجموعه بزرگ تفریحی و گردشگری پارک کوهستان سمنان مدیرعامل ســازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان از ادامه عملیات احداث مجموعه بزرگ تفریحی و گردشگری پارک کوهستان سمنان خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،حجــت اله ذوالفقاری گفت: این مجموعه شــامل نوشته احداث مجموعه بزرگ تفریحی و گردشگری پارک کوهستان سمنان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره سازمان عمران شهرداری سمنان در ۱۴۰۰
  26 فروردین 1400

  روابط عمومی سازمان عمران شهرداری سمنان گفت: برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره سازمان عمران شهرداری سمنان در ۱۴۰۰ جلسه هیئت مدیره سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سمنان بعدازظهر روز سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان جلسه هیات مدیره سازمان عمران نوشته برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره سازمان عمران شهرداری سمنان در ۱۴۰۰ اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • عملیات اجرایی احداث آبراه های دریاچه پارک کوهستان آغاز گردید
  21 فروردین 1400

  ریاست سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد: عملیات اجرایی احداث آبراه های دریاچه پارک کوهستان آغاز گردید. ذوالفقاری عنوان کرد: در راستای ساماندهی دریاچه پارک کوهستان و قرارگیری دریاچه در مسیر سیلاب های فصلی به منظور تخلیه مناسب سیلاب و جلوگیری از جاری شدن سیلاب به فضای پیرامونی عملیات احداث ۲ راه دیگر نوشته عملیات اجرایی احداث آبراه های دریاچه پارک کوهستان آغاز گردید اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • اخذ پروانه بهره برداری معدن سنگ چینی چاه شیرین
  20 دی 1399

  رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد: اخذ پروانه بهره برداری معدن سنگ چینی چاه شیرین به گزارش رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان پروانه بهره‌برداری معدن سنگ چینی چاه شیرین اخذ گردید. حجت الله ذوالفقاری عنوان کرد: سازمان عمران ، با پیگیری بعمل آمده و بعد از ارائه مدارک نوشته اخذ پروانه بهره برداری معدن سنگ چینی چاه شیرین اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • ادامه روند مرمت و بازآفرینی خانه تاریخی پورحسینی ها
  10 شهریور 1399

  روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد: ادامه روند مرمت و بازآفرینی خانه تاریخی پورحسینی ها به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان حجت الله ذوالفقاری رییس سازمان با اعلام این خبر گفت: خانه تاریخی پورحسینی واقع در تکیه کوشمغان با هدف گردشگری ، اقامتی و فرهنگی در سال نوشته ادامه روند مرمت و بازآفرینی خانه تاریخی پورحسینی ها اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.