راه های ارتباط


خیابان شهید رجائی رو به روی امام زاده علی ابن جعفر
023-33340371
omran@semnan.ir

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان

مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی بازآفرینی فضاهای شهری مبتنی بر طرح های جامع و تفضیلی
مدیریت اجرای پروژه ها محرک توسعه بافت و تاسیسات عمومی مورد نیاز آن.
حمایت از ساخت و تولید مسکن اجتماعی با هویت شهری در محدوده و محله های هدف.
طراحی و اجرای برنامه های انگیزشی مالی برای تحقق و اجرای طرح ها و برنامه های احیا
راه اندازی و تسهیل فعالیت دفاتر خدمات نوسازی و سایر نهاد های تسهیل گر توسعه محلی و نظارت بر عملکرد آنها
نگهداری و بهره برداری از ابنیه و بافت های تاریخی شهر و حفظ و احیا منظر تاریخی با هماهنگی سازمان های ذیربط
مدیریت و اجرای طرح های جلب مشارکت شهروندان در اجرای برنامه های بازآفرینی فضاهای شهری
ایجاد سامانه اطلاعات،پایش و ارزیابی طرح های بازآفرینی و عمرانی شهر
مدیریت اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و احداث ساختمانها و تاسیسات عمومی مورد نیاز شهر
مدیریت هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی ذیربط در بازآفرینی فضا های شهری با استفاده از ظرفیت های قانونی شوراهای اسلامی شهر
استفاده از شیوه های تامین منابع مالی نوین
استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد،خیرین،واقفین و تشکل های تخصصی و حرفه ای ، جلب همکاری اجتماعات محلی و توسعه تعاونیهای محله ای با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر در جهت تحقق و اجرای طرح ها و برنامه های بازآفرینی فضاهای شهری

حجت ا... ذوالفقاری

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان

//کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی

سرپرست معاونت عمرانی
مدیر امور قراردادها شهرداری
مشاور فنی و اجرایی شهردار
شهردار ناحیه 3
شهردار ناحیه 2
معاون عمرانی منطقه یک
مدیر شهرداری منطقه یک
معاون عمرانی شهرداری سمنان
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی

✦ شورا

دکتر سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
حسن عبداله زاده عضو شورا
علی خیرالدین عضو شورا
حمیدرضا دوست محمدی عضو شورا
قدرت اله ابک عضو شورا
محمد زحمتکش ناظر شورا

✦ هیئت مدیره

حسن عبدالله زاده رییس هیئت مدیره
محمدرضا همتی عضو شورا
حجت ا.. ذوالفقاری سرپرست  سازمان

✦ پرسنل

احمد حمیدی سرپرست مدیریت برنامه ریزی هماهنگی پشتیبانی و فروش داخلی 13
راحله ارسطو سرپرست مالی داخلی 12
نصرا.. علیزاده مسئول دفتر سرپرست سازمان داخلی 10
احمد مداح حراست داخلی 11
زهرا دشتی کارشناس برنامه ریزی داخلی 
سعید شحنه مسئول املاک داخلی 20
راحله مولائی سرپرست واحد حقوقی داخلی 16
سمانه غیبی متصدی واحد حقوقی داخلی 16
راضیه شریفی متصدی فروش داخلی 17
امیر طیبی معاون بازآفرینی داخلی 18
امید همتی معاونت فنی و اجرایی داخلی 19
حمید عرب حسن آبادی مسئول کارپردازی داخلی 30
محمد آقا ریاضی نقشه برداری داخلی 31
عباسعلی جلالی نژاد ناظر بازآفرینی و کارشناس امور رسیدگی و پیمان داخلی 32
ماشاالله مرادی نسب ناظر بازآفرینی داخلی 32
سمیه دیانی مسئول دبیرخانه داخلی 33
یحیی جعفریان نامه رسان داخلی 34
محمد صابریان متصدی املاک داخلی 35
حسن دامغانیان ثبت دبیرخانه داخلی 36
محبوبه مهدوی حسابداری داخلی 41
خدیجه دربندی حسابداری داخلی 41
راحله قدرتی حسابداری داخلی 41
احسان ا.. کاظمی فنی و اجرایی داخلی 42
سید سجاد حسینی دفتر فنی اجرایی داخلی 42
مهدی مقدسی ناظر فنی داخلی 43
محمود یوسفی ناظر آسفالت داخلی 43
مظفر سعدالدین پشتیبانی داخلی 45
محمد کردیان فناوری اطلاعات داخلی 48
آیدا اخلاقی کارگزینی داخلی 28
حسین سفیدیان تلفنخانه و اطلاعات داخلی 22

✦ خدمات

فروش انواع بتن و محصولات بتنی دانلود فرم خدمت
درخواست ماشین آلات دانلود فرم خدمت
فروش انواع مصالح سنگی دانلود فرم خدمت
فروش انواع محصولات بتنی (انواع بتن آماده و انواع جداول و کفپوش رزینی و انواع سنگ دانه های کوهی و رود خانه ای ) دانلود فرم خدمت
فروش انواع آسفالت دانلود فرم خدمت

✦ آخرین اخبار