راه های ارتباط


خیابان شهید رجایی
023-33328063
023-33340371
omran@semnan.ir

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان

سازمان عمران از سازمانهای وابسته به شهرداری سمنان بوده که نوع فعالیت آن عمرانی ، خدماتی ، تولیدی و همچنین تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمد زایی در ارتباط با وظایف عمرانی و محوله به شهرداری و سازمان می باشد . با توجه به اینکه بافت های تاریخی و فرسوده و ناکارآمد شهری جرئی از پیکره و بدنه ی این شهر هستند و کالبد و ساختار این محدوده ها در معرض تهدیدات بنیادی بوده و نیازمند تشخیص مسایل ، چالش ها و ساماندهی آنهاست، از این رو سیاست ها و تصمیم شهرداری سمنان مبنی بر ساماندهی بافتهای تاریخی و ناکارآمد شهری سازمان نوسازی و بهسازی از سال 1396 تاسیس گردید و در ابتدای سال 1396 با سازمان عمران ادغام و نام سازمان به عنوان سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری تعیین گردید.سازمان با رعایت مقررات موضوعه در زمینه های مختلف فعالیت دارد که اهم آنها عبارتند از: احداث تاسیسات و کارخانجات آسفالت ،کارخانه شن و ماسه ،کارگاه تولیدات بتنی، جداول، کف پوش، سنگ بلوک ،صندلیهای بتنی و ... جهت نیازهای موجود در سطح شهر سمنان میباشد . همچنین اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری اعم از پروژه های مطالعاتی و نظارتی مرمت بناهای تاریخی ، برنامه ریزی و طراحی شهری ،ساماندهی مناطق اسکان غیر رسمی و بافت فرسوده ، روکش خیابانهای سطح شهر، لکه گیری مکانیزه با دستگاه آسفالت تراش و نیز بازگشایی خیابانها ومسیر های جدیدی که در حد توان اجرایی این سازمان باشد انجام می گیرد.

حجت ا... ذوالفقاری

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری

 

سوابق اجرایی

سرپرست معاونت عمرانی
مدیر امور قراردادها شهرداری
مشاور فنی و اجرایی شهردار
شهردار ناحیه 3
شهردار ناحیه 2
معاون عمرانی منطقه یک
مدیر شهرداری منطقه یک
معاون عمرانی شهرداری سمنان
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی


✦ آخرین اخبار

 • جلسه کمیته ترویج فرهنگی سازمان عمران با حضور معاون توسعه‌ و مدیریت منابع شهرداری سمنان
  on 15 شهریور 1401

  در سازمان عمران و باز آفرینی شهرداری سمنان برگزار شد: جلسه کمیته ترویج فرهنگی سازمان عمران با حضور معاون توسعه‌ و مدیریت منابع شهرداری سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری سمنان، جلسه کمیته ترویج فرهنگی سازمان عمران با حضور معاون توسعه‌ و مدیریت منابع شهرداری سمنان ،دبیر قرارگاه ترویج فرهنگی شهرداری سمنان نوشته جلسه کمیته ترویج فرهنگی سازمان عمران با حضور معاون توسعه‌ و مدیریت منابع شهرداری سمنان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • احداث نهر آب برای انتقال آب کشاورزی در جاده سیلو سمنان
  on 8 مرداد 1401

  روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان گزارش داد: احداث نهر آب برای انتقال آب کشاورزی در جاده سیلو سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری سمنان، احداث نهر آب برای انتقال آب کشاورزی در جاده سیلو سمنان در ادامه پیشرفت پروژه جاده سیلو سمنان توسط عوامل و و نیروها و ماشین نوشته احداث نهر آب برای انتقال آب کشاورزی در جاده سیلو سمنان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • اجرای عملیات دال گذاری بر روی لوله خط نفت در بوستان زائر سمنان
  on 2 مرداد 1401

  رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری گفت : اجرای عملیات دال گذاری بر روی لوله خط نفت در بوستان زائر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری سمنان ،اجرای عملیات دال گذاری بر روی لوله خط نفت در بوستان زائر سمنان توسط سازمان عمران و بازآفرینی انجام شد. رئیس سازمان عمران و نوشته اجرای عملیات دال گذاری بر روی لوله خط نفت در بوستان زائر سمنان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • تولید انواع دال های بتنی توسط سازمان عمران و بازآفرینی
  on 2 مرداد 1401

  رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان خبر داد: تولید انواع دال های بتنی توسط سازمان عمران و بازآفرینی به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری سمنان: حجت اله ذوالفقاری رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان خبر داد ؛ انواع دال های بتنی در ابعاد مختلف در کارخانه فرآورده‌های نوشته تولید انواع دال های بتنی توسط سازمان عمران و بازآفرینی اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • ادامه پیشرفت جاده سیلو توسط ماشین آلات سازمان عمران
  on 2 مرداد 1401

  رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان خبر داد: ادامه پیشرفت جاده سیلو توسط ماشین آلات سازمان عمران به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری سمنان ، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان از ادامه پیشرفت پروژه جاده سیلو سمنان خبر داد. حجت اله ذوالفقاری بابیان این مطلب که نوشته ادامه پیشرفت جاده سیلو توسط ماشین آلات سازمان عمران اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.