راه های ارتباط


میدان شهید دریادار همّتی . ابتدای خیابان میرزاکوچک خان جنگلی . طبقه اول
 33461743 - 33461723
 33461695 - 33461665
fava@semnan.ir

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان

وحید پرویزی

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

سوابق اجرایی

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان

سرپرست حوزه ارزیابی راهبردهای سازمانی در معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری سمنان

مسئول فناوری اطلاعات در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان

کارشناس فناوری اطلاعات در مرکز پشتیبانی و فناوری اطلاعات شهرداری سمنان

سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
سید مسعود سیادتی نماینده شورای شهر و عضو شورا
علیرضا شربتدار عضو شورا
مجید مرادی حقیقی عضو شورا
مجید دارائی عضو شورا
علی اکبر معنوی عضو شورا
علیرضا شربتدار رئیس هیئت مدیره
وحید پرویزی رئیس سازمان و عضو هیئت مدیره
علی کلاهی عضو هیئت مدیره
سکینه طالب معاونت توسعه مدیریت و منابع داخلی 17
سمیرا همتیان کارشناس امور مالی داخلی  14
سمیه درویش سرپرست امور هوشمندسازی و نرم افزار داخلی 13
مرضیه احمدی مسئول امور زیرساخت و مراکز داده داخلی 22
مهدیه خاتمی کارشناس طراحی و توسعه نرم افزار -
محسن رحمانیان کارشناس توسعه شبکه و زیرساخت داخلی 23
میلاد بلبلیان کارشناس توسعه شبکه و زیرساخت داخلی 23
فرید صالحیان کارشناس توسعه و پشتیبانی سایت داخلی 11
مهران خالقی تکنسین فنی و پشتیبانی داخلی 16
حسین اخلاقی تکنسین فنی و پشتیبانی داخلی 20
محمد مهدی برهانی تکنسین فنی و پشتیبانی داخلی 21
امیر عبدوس تکنسین فنی و پشتیبانی -
حجت الله افراشته امور عمومی و خدمات داخلی 16
 • انجام تمهیدات لازم جهت حفظ و گسترش فیبر نوری در شهر
  2 بهمن 1399

  سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان خبر داد؛ انجام تمهیدات لازم جهت حفظ و گسترش فیبر نوری در شهر به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان اظهارکرد: اقدامات مناسب و ارزنده ای در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری سمنان در خصوص تامین زیرساخت نوشته انجام تمهیدات لازم جهت حفظ و گسترش فیبر نوری در شهر اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • رونمایی از سامانه مکان یابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل و موتوری شهرداری سمنان
  12 آذر 1399

  سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان خبر داد؛ رونمایی از سامانه مکان یابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل و موتوری شهرداری سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان اظهار کرد: سامانه جدید مکان یابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل نوشته رونمایی از سامانه مکان یابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل و موتوری شهرداری سمنان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • سامانه پرتو شهردای سمنان راه اندازی شد
  4 آذر 1399

  سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان ؛ سامانه پرتو شهردای سمنان راه اندازی شد به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان از طراحی و آغاز به کار بستر یکپارچه سازی و تجمیع کارگاه جوشکاری « سامانه پرتو » خبر داد. وحید نوشته سامانه پرتو شهردای سمنان راه اندازی شد اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • از سامانه «سمنان من» رونمایی شد
  12 آبان 1399

  آئین رونمایی از سامانه خدمات الکترونیک شهرداری سمنان به نام «سمنان من» برگزار شد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سیدمحمد ناظم رضوی، شهردار سمنان در این مراسم با تاکید بر ضرورت ارائه مناسب خدمات الکترونیکی به شهروندان، اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه خدمات الکترونیکی شهرداری سمنان دغدغه‌ای بوده که از سنوات نوشته از سامانه «سمنان من» رونمایی شد اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • سرورها و سامانه‌های الکترونیکی شهرداری سمنان اینترانتی شدند
  22 مهر 1399

  سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان؛ سرورها و سامانه‌های الکترونیکی شهرداری سمنان اینترانتی شدند. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان اظهار کرد: امروزه یکی از مهمترین موضوعات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع امنیت و کیفیت بسترهای ارتباطی می باشد. نوشته سرورها و سامانه‌های الکترونیکی شهرداری سمنان اینترانتی شدند اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
سید مسعود سیادتی نماینده شورای شهر و عضو شورا
علیرضا شربتدار عضو شورا
مجید مرادی حقیقی عضو شورا
مجید دارائی عضو شورا
علی اکبر معنوی عضو شورا
علیرضا شربتدار رئیس هیئت مدیره
وحید پرویزی رئیس سازمان و عضو هیئت مدیره
علی کلاهی عضو هیئت مدیره
سکینه طالب معاونت توسعه مدیریت و منابع داخلی 17
سمیرا همتیان کارشناس امور مالی داخلی  14
مهدی رفیع زاده مسئول امور آمار و داده هاي مكاني داخلی 19
مرضیه احمدی مسئول امور زیرساخت و مراکز داده داخلی 22
مهدیه خاتمی کارشناس طراحی و توسعه نرم افزار -
محسن رحمانیان کارشناس توسعه شبکه و زیرساخت داخلی 23
میلاد بلبلیان کارشناس توسعه شبکه و زیرساخت داخلی 23
فرید صالحیان کارشناس توسعه و پشتیبانی سایت داخلی 11
مهران خالقی تکنسین فنی و پشتیبانی داخلی 16
حسین اخلاقی تکنسین فنی و پشتیبانی داخلی 20
محمد مهدی برهانی تکنسین فنی و پشتیبانی داخلی 21
امیر عبدوس تکنسین فنی و پشتیبانی -
حجت الله افراشته امور عمومی و خدمات داخلی 16

✦ شورا

سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
سید مسعود سیادتی نماینده شورای شهر و عضو شورا
علیرضا شربتدار عضو شورا
مجید مرادی حقیقی عضو شورا
مجید دارائی عضو شورا
علی اکبر معنوی عضو شورا

✦ هیئت مدیره

علیرضا شربتدار رئیس هیئت مدیره
وحید پرویزی رئیس سازمان و عضو هیئت مدیره
علی کلاهی عضو هیئت مدیره

✦ پرسنل

سکینه طالب معاونت توسعه مدیریت و منابع داخلی 17
سمیرا همتیان کارشناس امور مالی داخلی  14
مهدی رفیع زاده مسئول امور آمار و داده هاي مكاني داخلی 19
مرضیه احمدی مسئول امور زیرساخت و مراکز داده داخلی 22
مهدیه خاتمی کارشناس طراحی و توسعه نرم افزار -
محسن رحمانیان کارشناس توسعه شبکه و زیرساخت داخلی 23
میلاد بلبلیان کارشناس توسعه شبکه و زیرساخت داخلی 23
فرید صالحیان کارشناس توسعه و پشتیبانی سایت داخلی 11
مهران خالقی تکنسین فنی و پشتیبانی داخلی 16
حسین اخلاقی تکنسین فنی و پشتیبانی داخلی 20
محمد مهدی برهانی تکنسین فنی و پشتیبانی داخلی 21
امیر عبدوس تکنسین فنی و پشتیبانی -
حجت الله افراشته امور عمومی و خدمات داخلی 16

✦ آخرین اخبار

 • انجام تمهیدات لازم جهت حفظ و گسترش فیبر نوری در شهر
  2 بهمن 1399

  سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان خبر داد؛ انجام تمهیدات لازم جهت حفظ و گسترش فیبر نوری در شهر به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان اظهارکرد: اقدامات مناسب و ارزنده ای در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری سمنان در خصوص تامین زیرساخت نوشته انجام تمهیدات لازم جهت حفظ و گسترش فیبر نوری در شهر اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • رونمایی از سامانه مکان یابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل و موتوری شهرداری سمنان
  12 آذر 1399

  سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان خبر داد؛ رونمایی از سامانه مکان یابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل و موتوری شهرداری سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان اظهار کرد: سامانه جدید مکان یابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل نوشته رونمایی از سامانه مکان یابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل و موتوری شهرداری سمنان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • سامانه پرتو شهردای سمنان راه اندازی شد
  4 آذر 1399

  سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان ؛ سامانه پرتو شهردای سمنان راه اندازی شد به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان از طراحی و آغاز به کار بستر یکپارچه سازی و تجمیع کارگاه جوشکاری « سامانه پرتو » خبر داد. وحید نوشته سامانه پرتو شهردای سمنان راه اندازی شد اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • از سامانه «سمنان من» رونمایی شد
  12 آبان 1399

  آئین رونمایی از سامانه خدمات الکترونیک شهرداری سمنان به نام «سمنان من» برگزار شد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سیدمحمد ناظم رضوی، شهردار سمنان در این مراسم با تاکید بر ضرورت ارائه مناسب خدمات الکترونیکی به شهروندان، اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه خدمات الکترونیکی شهرداری سمنان دغدغه‌ای بوده که از سنوات نوشته از سامانه «سمنان من» رونمایی شد اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • سرورها و سامانه‌های الکترونیکی شهرداری سمنان اینترانتی شدند
  22 مهر 1399

  سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان؛ سرورها و سامانه‌های الکترونیکی شهرداری سمنان اینترانتی شدند. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان اظهار کرد: امروزه یکی از مهمترین موضوعات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع امنیت و کیفیت بسترهای ارتباطی می باشد. نوشته سرورها و سامانه‌های الکترونیکی شهرداری سمنان اینترانتی شدند اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.