راه های ارتباط


انتهای بلوار علویان- آرامستان وادی السلام
شماره تماس: 1530
aramestan@semnan.ir

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان

آرامستان‌ ها يکي از نيازها و ضرورت‌هاي اساسي براي جوامع محسوب مي‌شود. امروزه با توسعه فضاهاي شهري، ايجاد فضاهاي متمركز تحت عنوان آرامستان جمعي و كاركرد چندگانه آن توانسته است آرامش را به شهروندان و شهر تزريق كند.افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش مرگ‌ومير، تقاضا براي ايجاد كاربري‌هاي مرتبط با اين فضا راافزايش داده است که به همين منظور توسعه آرامستان هاوافزايش کيفيت خدمات آن بيش از پيش احساس مي شود.آرامستان ها از بعد اجتماعي و فرهنگي مي تواند اهميت توجه به اين مکان خاص و تاثيرش بر تقويت روحي و رواني مراجعين را روشن سازد. آرامستان¬ها را مي توان تجلي معمارانه نگرش مردم به پديده مرگ دانست. سنگ قبر و سروده اي که بر روي آن نقش بسته است، هريک نشاني از فرهنگ و هويت زمان حياتشان را يادآوري مي کند. از اين رو آرامستان ها براي افرادي که وارد آن شده اند، از يک سو موجب تجلي فرهنگ و هويت افراد و از سويي ديگر موجب توجه آنان به موضوع حيات و مرگ مي شود. سازمان مدیریت آرامستان هاي شهرداري سمنان نيز در راستاي رسالت خويش همواره سعي در ارائه به موقع خدمات مطلوب به مراجعان و خانواده هاي متوفي داشته و اقداماتي نيز تا کنون در جهت توسعه و بهسازي آرامستان ها و ارتقاء سطح کيفي خدمات به شهروندان به عمل آورده است. اين سازمان نيز به منظور گسترش و توسعه خدمات وتسکين خاطر مراجعين تمام توان خود را به کار گرفته که اميد است اين اقدامات مشمول توجه خاص حق تعالي واقع شود.در همین راستا اهتمام ویژه این سازمان بر توسعه فضای سبز، تغییر ساختاری در نوع و چینش قبور در آرامستان وادی السلام و تسهیل در دریافت خدمات به مراجعین میباشد

علیرضا جندقی

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی

کارشناس معاونت خدمات شهری شهرداری سمنان
مسئول دفترمعاونت شهرسازی شهرداری سمنان
مسئول دفتر مدیر منطقه 2
سرپرست اداره خدمات شهری شهرداری منطقه 2
سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها

✦ شورا

سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
مهدی نوروزی عضو شورا
احترام درخشان پور عضو شورا
محمد اخلاقی عضو شورا
عباس طالب بیدختی عضو ناظر شورای شهر
جواد نجاریانی عضو شورا

✦ هیئت مدیره

جواد نجاریانی رییس هیئت مدیره
حجت الاسلام جلیل طاهریان عضو شورا
علیرضا جندقی سرپرست سازمان

✦ پرسنل

موسی لشگر بلوکی مدیر امور مالی 1530
محسن طاهرزاده سرپرست امور متوفیان و پذیرش 1530
احمد دوست محمدی متصدی امور دفتری 1530
سید جمال حسن آبادی متصدی امور نقلیه سبک 1530
سعید پرویزی کارپرداز

✦ خدمات

ارائه خدمات از تغسیل تا تدفین دانلود فرم خدمت

✦ آخرین اخبار

 • رعایت تمام موازین شرعی و اصول بهداشتی در آرامستان وادی السلام
  on 19 فروردین 1399

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سمنان عنوان کرد: رعایت تمام موازین شرعی و اصول بهداشتی در آرامستان وادی السلام برای اجساد کرونایی تمام موازین شرعی و اصول بهداشتی در آرامستان وادی السلام انجام می شود . به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان علیرضا جندقی در نشست […]

 • اطلاع رسانی شهری از طریق نصب بنر در جهت تعطیلی درب های آرامستان وادی السلام
  on 5 فروردین 1399

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: اطلاع رسانی شهری از طریق نصب بنر در جهت تعطیلی درب های آرامستان وادی السلام سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان از بسته بودن درب های آرامستان وادی السلام در روزهای پنج‌شنبه آخر سال و جمعه روز تحویل سال نو خبر داد. به […]

 • لغو مراسم های زیارت اهل قبور در پنج‌شنبه آخر سال و روز تحویل سال نو
  on 25 اسفند 1398

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: لغو مراسم های زیارت اهل قبور در پنج‌شنبه آخر سال و روز تحویل سال نو سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان از لغو مراسم های زیارت اهل قبور در پنج‌شنبه آخر سال و روز تحویل سال نو خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور

 • در راستای پیشگیری از شیوع کرونا / تدابیر بهداشتی مدیریت شهری سمنان برای آرامستان مرکزی
  on 13 اسفند 1398

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سمنان تشریح کرد: در راستای پیشگیری از شیوع کرونا / تدابیر بهداشتی مدیریت شهری سمنان برای آرامستان مرکزی آرامستان شهرداری سمنان با شستشو و ضدعفونی روزانه برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا آماده است . به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل […]

 • برپایی گردهمایی مدیران عامل آرامستان های سراسر کشور در شهر تهران
  on 1 اسفند 1398

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: برپایی گردهمایی مدیران عامل آرامستان های سراسر کشور در شهر تهران سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان از عضویت این سازمان در اتحادیه کشوری خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، نشست مدیران […]