راه های ارتباط


انتهای بلوار علویان- آرامستان وادی السلام
شماره تماس: 1530
aramestan@semnan.ir

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان

آرامستان‌ ها يکي از نيازها و ضرورت‌هاي اساسي براي جوامع محسوب مي‌شود. امروزه با توسعه فضاهاي شهري، ايجاد فضاهاي متمركز تحت عنوان آرامستان جمعي و كاركرد چندگانه آن توانسته است آرامش را به شهروندان و شهر تزريق كند.افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش مرگ‌ومير، تقاضا براي ايجاد كاربري‌هاي مرتبط با اين فضا راافزايش داده است که به همين منظور توسعه آرامستان هاوافزايش کيفيت خدمات آن بيش از پيش احساس مي شود.آرامستان ها از بعد اجتماعي و فرهنگي مي تواند اهميت توجه به اين مکان خاص و تاثيرش بر تقويت روحي و رواني مراجعين را روشن سازد. آرامستان¬ها را مي توان تجلي معمارانه نگرش مردم به پديده مرگ دانست. سنگ قبر و سروده اي که بر روي آن نقش بسته است، هريک نشاني از فرهنگ و هويت زمان حياتشان را يادآوري مي کند. از اين رو آرامستان ها براي افرادي که وارد آن شده اند، از يک سو موجب تجلي فرهنگ و هويت افراد و از سويي ديگر موجب توجه آنان به موضوع حيات و مرگ مي شود. سازمان مدیریت آرامستان هاي شهرداري سمنان نيز در راستاي رسالت خويش همواره سعي در ارائه به موقع خدمات مطلوب به مراجعان و خانواده هاي متوفي داشته و اقداماتي نيز تا کنون در جهت توسعه و بهسازي آرامستان ها و ارتقاء سطح کيفي خدمات به شهروندان به عمل آورده است. اين سازمان نيز به منظور گسترش و توسعه خدمات وتسکين خاطر مراجعين تمام توان خود را به کار گرفته که اميد است اين اقدامات مشمول توجه خاص حق تعالي واقع شود.در همین راستا اهتمام ویژه این سازمان بر توسعه فضای سبز، تغییر ساختاری در نوع و چینش قبور در آرامستان وادی السلام و تسهیل در دریافت خدمات به مراجعین میباشد

احمد حميدی

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان
سوابق اجرایی

//


✦ آخرین اخبار

 • خادمان آرامستانهای شهرداری سمنان تجلیل شدند
  on 25 اسفند 1400

  در روز تجلیل از خادمان آرامستانها ، ۱۶ نفر از پرسنل سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سمنان تجلیل شدند. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ،سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان در این مراسم با تبریک فرار سیدن نیمه شعبان گفت : پرسنل سازمان آرامستان ها ، خادمان و مدافعان خاموش و نوشته خادمان آرامستانهای شهرداری سمنان تجلیل شدند اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • طرح مشارکتی سازمان مدیریت پسماند در برنامه پاسداشت روز ثبت ملی زبان باستانی سمنان
  on 6 بهمن 1400

  مسئول آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان طرح مشارکتی سازمان مدیریت پسماند در برنامه پاسداشت روز ثبت ملی زبان باستانی سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری سمنان ؛ مسئول آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان از مشارکت سازمان مدیریت پسماند در این طرح خبر داد: فاطمه شجاعان ابراز داشت :این نوشته طرح مشارکتی سازمان مدیریت پسماند در برنامه پاسداشت روز ثبت ملی زبان باستانی سمنان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰
  on 3 آبان 1400

  روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان در روز سه شنبه مورخه بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۰ برگزار گردید. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان جلسه نوشته هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • دربهای آرامستان وادی السلام سمنان در روزهای پنجشنبه و جمعه مسدود گردید
  on 16 مرداد 1400

  رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: دربهای آرامستان وادی السلام سمنان در روزهای پنجشنبه و جمعه مسدود گردید. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، احمد حمیدی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان از مسدود شدن دربهای آرامستان وادی السلام سمنان در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر نوشته دربهای آرامستان وادی السلام سمنان در روزهای پنجشنبه و جمعه مسدود گردید اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • دربهای آرامستان وادی السلام سمنان مسدود گردید
  on 19 فروردین 1400

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: دربهای آرامستان وادی السلام سمنان مسدود گردید. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ؛ احمد حمیدی سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان از مسدود شدن دربهای آرامستان وادی السلام سمنان خبر داد و افزود :با عنایت به مصوبه ستاد مدیریت مقابله نوشته دربهای آرامستان وادی السلام سمنان مسدود گردید اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.