راه های ارتباط


انتهای بلوار علویان- آرامستان وادی السلام
شماره تماس: 1530
aramestan@semnan.ir

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان

آرامستان‌ ها يکي از نيازها و ضرورت‌هاي اساسي براي جوامع محسوب مي‌شود. امروزه با توسعه فضاهاي شهري، ايجاد فضاهاي متمركز تحت عنوان آرامستان جمعي و كاركرد چندگانه آن توانسته است آرامش را به شهروندان و شهر تزريق كند.افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش مرگ‌ومير، تقاضا براي ايجاد كاربري‌هاي مرتبط با اين فضا راافزايش داده است که به همين منظور توسعه آرامستان هاوافزايش کيفيت خدمات آن بيش از پيش احساس مي شود.آرامستان ها از بعد اجتماعي و فرهنگي مي تواند اهميت توجه به اين مکان خاص و تاثيرش بر تقويت روحي و رواني مراجعين را روشن سازد. آرامستان¬ها را مي توان تجلي معمارانه نگرش مردم به پديده مرگ دانست. سنگ قبر و سروده اي که بر روي آن نقش بسته است، هريک نشاني از فرهنگ و هويت زمان حياتشان را يادآوري مي کند. از اين رو آرامستان ها براي افرادي که وارد آن شده اند، از يک سو موجب تجلي فرهنگ و هويت افراد و از سويي ديگر موجب توجه آنان به موضوع حيات و مرگ مي شود. سازمان مدیریت آرامستان هاي شهرداري سمنان نيز در راستاي رسالت خويش همواره سعي در ارائه به موقع خدمات مطلوب به مراجعان و خانواده هاي متوفي داشته و اقداماتي نيز تا کنون در جهت توسعه و بهسازي آرامستان ها و ارتقاء سطح کيفي خدمات به شهروندان به عمل آورده است. اين سازمان نيز به منظور گسترش و توسعه خدمات وتسکين خاطر مراجعين تمام توان خود را به کار گرفته که اميد است اين اقدامات مشمول توجه خاص حق تعالي واقع شود.در همین راستا اهتمام ویژه این سازمان بر توسعه فضای سبز، تغییر ساختاری در نوع و چینش قبور در آرامستان وادی السلام و تسهیل در دریافت خدمات به مراجعین میباشد

احمد حميدی

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان

//

سوابق اجرایی

//

ارائه خدمات از تغسیل تا تدفین
سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
مهدی نوروزی عضو شورا
احترام درخشان پور عضو شورا
محمد اخلاقی عضو شورا
مهدی خراسانیان عضو ناظر شورای شهر
حمیدرضا پیوندی عضو شورا
حمیدرضا پیوندی رییس هیئت مدیره
حجت الاسلام جلیل طاهریان عضو هیئت مدیره
احمد حمیدی سرپرست سازمان
موسی لشگر بلوکی مدیر امور مالی 1530
محسن طاهرزاده سرپرست امور متوفیان و پذیرش 1530

✦ آخرین اخبار

 • دربهای آرامستان وادی السلام سمنان در روزهای پنجشنبه و جمعه مسدود گردید
  16 مرداد 1400

  رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: دربهای آرامستان وادی السلام سمنان در روزهای پنجشنبه و جمعه مسدود گردید. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، احمد حمیدی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان از مسدود شدن دربهای آرامستان وادی السلام سمنان در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر نوشته دربهای آرامستان وادی السلام سمنان در روزهای پنجشنبه و جمعه مسدود گردید اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • دربهای آرامستان وادی السلام سمنان مسدود گردید
  19 فروردین 1400

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: دربهای آرامستان وادی السلام سمنان مسدود گردید. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ؛ احمد حمیدی سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان از مسدود شدن دربهای آرامستان وادی السلام سمنان خبر داد و افزود :با عنایت به مصوبه ستاد مدیریت مقابله نوشته دربهای آرامستان وادی السلام سمنان مسدود گردید اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان
  18 فروردین 1400

  اولین جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سمنان در ۱۴۰۰ جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان بعدازظهر روز دوشنبه شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید. به گزارش گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان جلسه هیات مدیره سازمان بعدازظهر روز دوشنبه شانزدهم فروردین ۱۴۰۰ به صورت حضوری با ریاست نوشته برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • قدردانی رئیس سازمان شهرداری‌های کشور از تلاش فعالان آرامستان‌های شهرداری سمنان
  18 فروردین 1400

  با ارسال تقدیرنامه‌ای انجام شد؛ قدردانی رئیس سازمان شهرداری‌های کشور از تلاش فعالان آرامستان‌های شهرداری سمنان رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با ارسال تقدیرنامه‌ای، از مدیران عامل و کارکنان زحمت‌کش سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان تشکر و قدردانی کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، در متن این نوشته قدردانی رئیس سازمان شهرداری‌های کشور از تلاش فعالان آرامستان‌های شهرداری سمنان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • دربهای آرامستان وادی السلام در روزهای پایانی سال و ایام نوروز مسدود است
  28 اسفند 1399

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سمنان خبر داد: دربهای آرامستان وادی السلام در روزهای پایانی سال و ایام نوروز مسدود است سرپرست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سمنان از مسدود شدن درب های وادی السلام در روزهای پایانی سال و ایام نوروز ۱۴۰۰ خبر داد . به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،،احمد نوشته دربهای آرامستان وادی السلام در روزهای پایانی سال و ایام نوروز مسدود است اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.