راه های ارتباط


انتهای بلوار علویان- آرامستان وادی السلام
شماره تماس: 1530
aramestan@semnan.ir

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان

آرامستان‌ ها يکي از نيازها و ضرورت‌هاي اساسي براي جوامع محسوب مي‌شود. امروزه با توسعه فضاهاي شهري، ايجاد فضاهاي متمركز تحت عنوان آرامستان جمعي و كاركرد چندگانه آن توانسته است آرامش را به شهروندان و شهر تزريق كند.افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش مرگ‌ومير، تقاضا براي ايجاد كاربري‌هاي مرتبط با اين فضا راافزايش داده است که به همين منظور توسعه آرامستان هاوافزايش کيفيت خدمات آن بيش از پيش احساس مي شود.آرامستان ها از بعد اجتماعي و فرهنگي مي تواند اهميت توجه به اين مکان خاص و تاثيرش بر تقويت روحي و رواني مراجعين را روشن سازد. آرامستان¬ها را مي توان تجلي معمارانه نگرش مردم به پديده مرگ دانست. سنگ قبر و سروده اي که بر روي آن نقش بسته است، هريک نشاني از فرهنگ و هويت زمان حياتشان را يادآوري مي کند. از اين رو آرامستان ها براي افرادي که وارد آن شده اند، از يک سو موجب تجلي فرهنگ و هويت افراد و از سويي ديگر موجب توجه آنان به موضوع حيات و مرگ مي شود. سازمان مدیریت آرامستان هاي شهرداري سمنان نيز در راستاي رسالت خويش همواره سعي در ارائه به موقع خدمات مطلوب به مراجعان و خانواده هاي متوفي داشته و اقداماتي نيز تا کنون در جهت توسعه و بهسازي آرامستان ها و ارتقاء سطح کيفي خدمات به شهروندان به عمل آورده است. اين سازمان نيز به منظور گسترش و توسعه خدمات وتسکين خاطر مراجعين تمام توان خود را به کار گرفته که اميد است اين اقدامات مشمول توجه خاص حق تعالي واقع شود.در همین راستا اهتمام ویژه این سازمان بر توسعه فضای سبز، تغییر ساختاری در نوع و چینش قبور در آرامستان وادی السلام و تسهیل در دریافت خدمات به مراجعین میباشد

علیرضا جندقی

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی

کارشناس معاونت خدمات شهری شهرداری سمنان
مسئول دفترمعاونت شهرسازی شهرداری سمنان
مسئول دفتر مدیر منطقه 2
سرپرست اداره خدمات شهری شهرداری منطقه 2
سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها

✦ شورا

سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
مهدی نوروزی عضو شورا
احترام درخشان پور عضو شورا
محمد اخلاقی عضو شورا
عباس طالب بیدختی عضو ناظر شورای شهر
جواد نجاریانی عضو شورا

✦ هیئت مدیره

جواد نجاریانی رییس هیئت مدیره
حجت الاسلام جلیل طاهریان عضو شورا
علیرضا جندقی سرپرست سازمان

✦ پرسنل

موسی لشگر بلوکی مدیر امور مالی 1530
محسن طاهرزاده سرپرست امور متوفیان و پذیرش 1530
احمد دوست محمدی متصدی امور دفتری 1530
سید جمال حسن آبادی متصدی امور نقلیه سبک 1530

✦ خدمات

ارائه خدمات از تغسیل تا تدفین دانلود فرم خدمت

✦ آخرین اخبار

 • بهبود منظر آرامستان وادی السلام برای زائرین اهل قبور
  31 خرداد 1399

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد : بهبود منظر آرامستان وادی السلام برای زائرین اهل قبور ♦️ به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، علیرضا جندقی گفت: به منظور ارتقای کیفیت و فراهم کردن زیبایی در منظر آرامستان وادی السلام ، آراستگی و پاکیزگی محیط به […]

 • قبور پیش ساخته در آرامستان وادی السلام سمنان
  26 خرداد 1399

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری سمنان خبر داد: قبور پیش ساخته در آرامستان وادی السلام سمنان سرپرست سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری سمنان از برنامه ریزی ساخت قبرهای جدید با سازه‌های بتنی پیش ساخته در آرامستان وادی السلام خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل […]

 • توزیع نذورات و خیرات در آرامستان ها کماکان ممنوع است
  17 خرداد 1399

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان : توزیع نذورات و خیرات در آرامستان ها کماکان ممنوع است. آرامستان وادی السلام بازگشایی شد اما شهروندان باید از توزیع هرگونه مواد خوراکی و آشامیدنی در قالب پذیرایی، خیرات و نذورات در آرامستان‌ها پرهیز کنند. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور […]

 • نصب تابلوهای راهنمای قطعات و معابر آرامستان وادی السلام
  25 اردیبهشت 1399

  سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: نصب تابلوهای راهنمای قطعات و معابر آرامستان وادی السلام سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان ،از نصب ۲۶ عدد تابلوهای راهنمای کلیه قطعات و معابر اصلی و فرعی آرامستان وادی السلام خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و […]

 • آرامستان وادی السلام سمنان در مسیر سبز شدن قرار می گیرد
  15 اردیبهشت 1399

  با کاشت۲۰۰۰ اصله درخت و نهال؛ آرامستان وادی السلام سمنان در مسیر سبز شدن قرار می گیرد ۲۰۰۰ اصله درخت و نهال طی یکسال گذشته در آرامستان وادی السلام سمنان کاشته شد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، علیرضا جندقی گفت : جهت افزایش جلوه بصری محیط آرامستان ، توسعه فضای