راه های ارتباط


میدان امام حسین .بلوار 15 خرداد
 023 - شماره تماس :33467776
hamlonaghl@semnan.ir

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان

ارائه خدمات در بخش حمل و نقل عمومی در دو بخش مسافر و بار
نظارت بر فعالیت اتوبوسهای حمل و نقل مسافر درون شهری ، تاکسی های درون شهری ، حمل بار بنزین سوز ، حمل بار دیزل درون شهری
نظارت بر سرویس مدارس

مهندس مجید کاشی

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان

کارشناسی ارشد برق-قدرت

سوابق اجرایی

مدیر دفتر معاونت خدمات شهری
مدیر دفتر حوزه شهردار و روابط عمومی
مدیر عامل سازمان تاکسی رانی
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

✦ خدمات

درخواست تشکیل پرونده و پذیرش اولیه متقاضیان تاکسی
درخواست امتیاز تمدید پروانه تاکسی
درخواست برگزاری ازمون شهر سمنان
درخواست تردد رانندگان بازنشسته و دو شغله قبلی 6ماه یکبار و غیره
درخواست انتقال سند تاکسی از اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور و تحویل به مالک
انتقال تاکسی از سمنان به شهرهای دیگر مجاز بر اساس آئین نامه مصوب
درخواست حق العمل کاری شناسایی قیمت تاکسی توسط کارشناس رسمی
دریافت عوارض تاخیر جهت تمدید پروانه و تمدید تردد تاکسی اصلی و کمکی
درخواست تبلیغات شیشه اتوبوس ماهانه ، تبلیغات داخل اتوبوس
صدور کارت سرویس مدارس
درخواست حق عضویت راننده کمکی
درخواست امتیاز حاصل از صدور کارت

✦ شورا

دکتر ناظم رضوی شهردار و رئیس شورا
مهندس صبیری عضو شورا
سرهنگ بزرگی عضو شورا
دکتر شفابخش عضو شورا
مهندس علیرضا شربتدار عضو شورا
مهندس سیادتی نماینده و ناظر شورای اسلامی شهر سمنان در شورای سازمان

✦ هیئت مدیره

علیرضا شربتدار رییس هیئت مدیره
مرتضی هراتیان عضو هیئت مدیره
مجید کاشی مدیر عامل سازمان و عضو هیئت مدیره

✦ پرسنل

مصطفی نظری معاون سازمان داخلی 22
ابوالفضل آقایی سرپرست امور توسعه و مدیریت و منابع داخلی 26
داود مرادي نسب سرپرست امور مالي و درآمد داخلی 
علي صیاد مسئول امور مالی داخلی 30
علي اصغر کاشانی حسابدار داخلی 21
سید عباس صحتی انباردار ، جمع دار و امين اموال داخلی 34
عبدالحميد کاکوئی حراست داخلی 16
فیض  اله حدادی دفتر دار مدیرعامل داخلی 12و0
احمد طیبی مسئول انفورماتیک داخلی 28
علي رضا ترحمی مسئول تعمیرگاه داخلی 31
شهناز مداح مسئول حمل بار سنگین درون شهری داخلی 27
رحمان علائیان مسئول تاکسی شهری داخلی 20
مصطفي رحمانی بازرس تاکسی های درون شهری داخلی 24
مهدي رحیمی بازرس تاکسی های درون شهری داخلی
علی میرآخورلی مسئول خودروهاي حمل بار سبك و سرويس مدارس داخلی 23
حمید رضا ابراهیم نیا متصدی تاکسی شهری داخلی 20
ابوالفضل ارجنه مسئول دبیرخانه و مسئول روابط عمومی داخلی 23
ولي الله فتحی کارپرداز داخلی 19


✦ آخرین اخبار