راه های ارتباط


میدان امام حسین .بلوار 15 خرداد
شماره تماس : 023-33467776

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان

ارائه خدمات در بخش حمل و نقل عمومی در دو بخش مسافر و بار
نظارت بر فعالیت اتوبوسهای حمل و نقل مسافر درون شهری ، تاکسی های درون شهری ، حمل بار بنزین سوز ، حمل بار دیزل درون شهری
نظارت بر سرویس مدارس

مهندس مجید کاشی

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان

کارشناسی ارشد برق-قدرت

سوابق اجرایی

مدیر دفتر معاونت خدمات شهری
مدیر دفتر حوزه شهردار و روابط عمومی
مدیر عامل سازمان تاکسی رانی
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

✦ شورا

دکتر ناظم رضوی شهردار و رئیس شورا
مهندس صبیری عضو شورا
سرهنگ بزرگی عضو شورا
دکتر شفابخش عضو شورا
مهندس مهیار گران مهر عضو شورا
مهندس آلبویه نماینده و ناظر شورای اسلامی شهر سمنان در شورای سازمان

✦ هیئت مدیره

مهیار گرانمهر رییس هیئت مدیره
مرتضی هراتیان عضو هیئت مدیره
مجید کاشی مدیر عامل سازمان و عضو هیئت مدیره

✦ پرسنل

مصطفی نظری معاون سازمان داخلی 22
علي صیاد مسئول امور مالی داخلی 30
علي اصغر کاشانی حسابدار داخلی 21
ولي الله فتحی کارپرداز داخلی 19
غلامرضا عرب انباردار داخلی 14
احسان مداح مسئول امور اداری و  مسئول روابط عمومی  و دبیرخانه داخلی 26
عبدالحميد کاکوئی حراست داخلی 16
فیض  اله حدادی دفتر دار مدیرعامل داخلی 11
احمد طیبی مسئول انفورماتیک داخلی 28
علي رضا ترحمی مسئول تعمیرگاه داخلی 31
شهناز مداح مسئول حمل بار سنگین درون شهری داخلی 27
 محسن معماریان مسئول حمل بار سبک درون شهری داخلی 23
رحمان علائیان مسئول تاکسی شهری داخلی 20
سيد حميدرضا ابراهیم نیا متصدی تاکسی شهری داخلی 20
علي میر آخورلی مسئول سرویس مدارس و سامانه سپند داخلی 24
مهدي اسماعیل پور بازرس تاکسی های درون شهری
مصطفي رحمانی بازرس تاکسی های درون شهری
مهدي رحیمی بازرس تاکسی های درون شهری


✦ آخرین اخبار