راه های ارتباط


میدان امام حسین .بلوار 15 خرداد
 023 - شماره تماس :33467776
hamlonaghl@semnan.ir

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان

حمل و نقل کالا و مسافر یکی از شاخصه های مهم خدماتی است که عملکرد آن در حوزه های درون شهری و از جهات مختلف از جمله در شبکه ترافیک ، محیط زیست، تجارت، اقتصاد و امنیت شهری اهمیت فراوان دارد.
هر چند حمل و نقل کالا در کشورهای مختلف و در ایران از قدمت طولانی برخوردار است، لکن حتی در کشورهای پیشرفته دنیا ، تحولات صورت گرفته و مدرن شدن ساختارهای مدیریتی و اجرایی در آن از عملکرد کوتاه برخورداراست.
بدیهی است جهت هرگونه مدیریت، ساماندهی و نظارت کامل و جامع بر حمل و نقل بارو مسافر درون شهری لازم بود مجموعه ای خاص ،متولی و مدیریت این مجموعه را بر عهده داشته باشد.
با تصویب ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده 3 آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه این وظیفه بر عهده شهرداری ها گذاشته شد و با ابلاغ آئین نامه "مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه" شهرداری ها رسماً ملزم به عملیاتی کردن این وظیفه شدند.

مجید کاشی

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان

کارشناسی ارشد برق-قدرت

سوابق اجرایی

مدیر دفتر معاونت خدمات شهری
مدیر دفتر حوزه شهردار و روابط عمومی
مدیر عامل سازمان تاکسی رانی
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

• درخواست پرداخت عوارض ترمینال های مسافری برون شهری
• درخواست ارائه سرویس دربستی مدارس، وادی السلام و ..
• درخواست تحویل اشیای گمشده در تاکسی
دکتر ناظم رضوی شهردار و رئیس شورا
مهندس صبیری عضو شورا
سرهنگ بزرگی عضو شورا
دکتر شفابخش عضو شورا
مهندس علیرضا شربتدار عضو شورا
مهندس سیادتی نماینده و ناظر شورای اسلامی شهر سمنان در شورای سازمان
علیرضا شربتدار رییس هیئت مدیره
مرتضی هراتیان عضو هیئت مدیره
مجید کاشی مدیر عامل سازمان و عضو هیئت مدیره
مصطفی نظری معاون سازمان داخلی 22
ابوالفضل آقایی سرپرست امور توسعه و مدیریت و منابع داخلی 26
فیض  اله حدادی دفتر دار مدیرعامل داخلی 12و0
عبدالحميد کاکوئی حراست داخلی 16
علی میرآخورلی مسئول خودروهاي حمل بار سبك و سرويس مدارس داخلی 23
احمد طیبی مسئول انفورماتیک داخلی 28
شهناز مداح مسئول حمل بار سنگین درون شهری داخلی 27
علي رضا ترحمی مسئول تعمیرگاه داخلی 31
رحمان علائیان مسئول تاکسی شهری داخلی 20


✦ آخرین اخبار