1402 مهار تورم، رشد تولید

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل

برنامه ریزی به منظور تهیه طرح های ترافیک وبهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی مطالعه و بررسی طرحهای فرادستی جامع حمل و نقل ترافیک طراحی و اصلاح هندسی معابرشهر مطالعه و بررسی (نیازسنجی) سرعت گیر و سرعت کاه در سطح شهر تهیه و پیشنهاد متمم و اصلاح بودجه طرحهای ترافیکی مطالعه و بررسی (نیازسنجی) جهت نصب پل عابر پیاده ایجاد بانک اطلاعاتی حمل ونقل ترافیک جانمایی، نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح معابر نیازسنجی، جانمایی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی درسطح معابر شهری جانمایی و پیگیری احداث جایگاههای سی ان جی کنترل ترافیک درسطح شهر و ارایه راهکارها درجهت بهبود آن جانمایی احداث توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری جانمایی احداث پایانه مسافربری و پارک سوارها رسیدگی به درخواست مرکز معاینه فنی جهت صدور برچسب معاینه فنی نظارت بر کار پارکینگ ها تهیه پلان های ایمنی

مسعود میرشریفی

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان

سوابق و مسئولیت‌ها

مسئول واحد ساختمانی درجهاد سازندگی

ناظر و مدیر پروژه سازمان عمران

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی

مدیر منطقه ۲ شهرداری

مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری سمنان

 نام و نام خانوادگی عنوان سمت
عباس باباییریاست شورا
مهدی خراسانیانعضو ناظر شورای شهر
سرهنگ موسی بزرگیعضو شورا
دکتر شفابخشعضو شورا
مهندس دهقانعضو شورا
 نام و نام خانوادگی عنوان سمت
مهندس حصیربافرییس هیئت مدیره
مهندس صبیریعضو هیئت مدیره
مهندس میرشریفیمدیر عامل  سازمان و عضو هیئت مدیره
 نام و نام خانوادگیعنوان سمت
سعید کردوالیسرپرست مرکز کنترل و مدیریت ترافیک
محمد خوشبختمسئول امور مهندسی و طراحی
موسی لشکر بلوکی  کارشناس مالي سازمان مديريت و مهندسي شبكه حمل و نقل
داود عاملوکارشناس IT
بهروز عشقی مسئول دفتر 
آخرین خبرهای سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل