راه های ارتباط


خیابان شهید قندی
33468864-5
trafics@semnan.ir

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان

برنامه ریزی به منظور تهیه طرح های ترافیک وبهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی
مطالعه و بررسی طرحهای فرادستی جامع حمل و نقل ترافیک
طراحی و اصلاح هندسی معابرشهر
مطالعه و بررسی (نیازسنجی) سرعت گیر و سرعت کاه در سطح شهر
تهیه و پیشنهاد متمم و اصلاح بودجه طرحهای ترافیکی
مطالعه و بررسی (نیازسنجی) جهت نصب پل عابر پیاده
ایجاد بانک اطلاعاتی حمل ونقل ترافیک
جانمایی، نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح معابر
نیازسنجی، جانمایی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی درسطح معابر شهری
جانمایی و پیگیری احداث جایگاههای سی ان جی
کنترل ترافیک درسطح شهر و ارایه راهکارها درجهت بهبود آن
جانمایی احداث توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری
جانمایی احداث پایانه مسافربری و پارک سوارها
رسیدگی به درخواست مرکز معاینه فنی جهت صدور برچسب معاینه فنی
نظارت بر کار پارکینگ ها
تهیه پلان های ایمنی

مسعود میرشریفی

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان

//کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی

مسئول واحد ساختمانی درجهاد سازندگی
ناظر و مدیر پروژه سازمان عمران
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی
مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی
مدیر منطقه 2 شهرداری
مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری سمنان

• درخواست خط کشی معابر و خیابانها
• درخواست ایجاد و نصب سرعتکاه
• درخواست نصب علائم
• درخواست اصلاح هندسی معابر و خیابان ها
سید علی مرتضی نژاد ریاست شورا
مهدی خراسانیان عضو ناظر شورای شهر
سرهنگ موسی بزرگی عضو شورا
دکتر شفابخش عضو شورا
مهندس دهقان عضو شورا
مهندس عبدا... زاده عضو شورا
مهندس حصیرباف رییس هیئت مدیره
مهندس صبیری عضو شورا
مهندس میرشریفی مدیر عامل  سازمان
سعید کردوالی سرپرست مرکز کنترل و مدیریت ترافیک داخلی 20
محمدعلی احمدی سرپرست اداره مطالعات ، برنامه ریزی فنی و کنترل حمل و نقل شهری  داخلی 15
محمد خوشبخت مسئول امور مهندسی و طراحی داخلی 16

✦ آخرین اخبار