راه های ارتباط


میدان استاندارد، بلوار سفیر، روبروی پمپ بنزین پیوندی ( دامان )
33374600-33374561-33373947
pasmand@semnan.ir

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان

بر طبق قانون مدیریت پسماند و جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه آن ها، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد و شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند. بر طبق قانون، مدیریت اجرایی پسماند، شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئوول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد .این مهم در سطح شهر سمنان بر عهده سازمان مدیریت پسماند می باشد.
سازمان مديريت پسماند بر اساس ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 به منظور مديريت سيستم هاي جمع آوري، حمل، تخليه، دفع، دفن، تبديل و بازيافت بهداشتي زباله ها، نخاله ها، فضولات ساختماني، مواد رسوبي شبكه هاي دفع آبهاي سطحي شهر و ضايعات دورريزهاي توليدي در شهر اعم از خانگي، اداري، صنعتي و تجاري، كشاورزي، بيمارستاني از طريق تهيه طرح جامع بهداشت شهري و برنامه ريزي اجرايي و عملياتي و ساماندهي و هماهنگي و نظارت و كنترل امور فوق در سطح شهر هماهنگ با ساير مراجع مسئول در امر بهداشت در سال 1386 تاسيس گرديد.

حمیدرضا پیوندی

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی

کارشناس خدمات شهری شهرداری سمنان
مسئول دفتر معاون خدمات شهری شهرداری سمنان
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان

• درخواست دوره های آموزشی پسماند برای شهروندان
• درخواست صدور گواهی مدیریت پسماند
• استقرار مخزن پسماند تر در معابر عمومی
• استقرار مخزن پسماند خشک در معابر عمومی
• درخواست مخازن کاغذ برای سازمان ها و مدارس
• درخواست تغییر مکان مخازن پسماند
• ثبت شکایات مردمی
• پرداخت عوارض خدمات مدیریت پسماند
• درخواست قرارداد مدیریت پسماند عادی
• درخواست خرید مخزن پسماندهای تر
• درخواست خرید مخزن پسماندهای خشک
• درخواست دوره های آموزشی پسماند برای سازمان ها
• درخواست قرارداد مدیریت پسماند عفونی
• درخواست قرارداد واگذاری غرفه در شهرک بازیافت
• درخواست صدور و تمدید مجوز فعالیت ماشین آلات حمل پسماند
• درخواست باکس مکانیزه پسماند ساختمانی
• درخواست تهیه و تأمین پسماند عمرانی
• درخواست مجوز خاکبرداری
دکتر سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
دکترمحمد اطهری عضو شورا
دکتر امیر عبدوس عضو شورا
دکتر بهزاد فتاحی عضو شورا
مهندس جواد نجاریانی رییس هیئت مدیره
مهندس عباس دانایی عضو شورا
مهندس پیوندی مدیر عامل  سازمان
مریم سحر خیز معاون مالی اداری سازمان داخلی 18
سید مهدی چشمی مسئول حسابداری داخلی 16
سعید سنگسری مسئول دفتر - بودجه و اعتبارات داخلی 11
معصومه قاسمپور مسئول اداری داخلی 20
سعیده عرب خابوری مسئول حقوقی داخلی 23
زهرا مرادی نسب مسئول روابط عمومی داخلی 19
ابراهیم افراشته مسئول خدمات شهری داخلی 26
غلامرضا کاشفی مسئول ستاد ساماندهی پسماندهای خشک داخلی 25
مجتبی جوانپور مسئول ستاد ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی داخلی 24
حسین ورامینی فرد مسئول تاسیسات  -   شهرک بازیافت

✦ آخرین اخبار

 • شستشوی وگندزدایی مکانیزه ۷۳۸۷۳ سطل زباله در سالی که گذشت
  19 فروردین 1400

  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد؛ شستشوی وگندزدایی مکانیزه ۷۳۸۷۳ سطل زباله در سالی که گذشت. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان از شستشو و گندزدایی ۷۳۸۷۳سطل زباله و کاور در سال ۱۳۹۹ خبر داد. حمیدرضا پیوندی در تشریح این خبر گفت: نوشته شستشوی وگندزدایی مکانیزه ۷۳۸۷۳ سطل زباله در سالی که گذشت اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • ۲۷۵۱۱ دستگاه در سال گذشته در مرکز مجاز تخلیه پسماندهای ساختمانی پذیرش شدند.
  17 فروردین 1400

  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد؛ ۲۷۵۱۱ دستگاه در سال گذشته در مرکز مجاز تخلیه پسماندهای ساختمانی پذیرش شدند. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان از پذیرش ۲۷۵۱۱ دستگاه در مرکز تخلیه مجاز پسماندهای ساختمانی در سال گذشته خبر داد. نوشته ۲۷۵۱۱ دستگاه در سال گذشته در مرکز مجاز تخلیه پسماندهای ساختمانی پذیرش شدند. اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • امحاء ۳۷۰تن پسماند عفونی در سال ۹۹
  11 فروردین 1400

  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد: امحاء ۳۷۰تن پسماند عفونی در سال ۹۹ به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از افزایش ۹۴ درصدی پسماندهای عفونی شهر سمنان همراه با شیوع ویروس کرونا و امحاء ۳۷۰ تن پسماند عفونی در سال ۹۹خبر داد. حمیدرضا پیوندی نوشته امحاء ۳۷۰تن پسماند عفونی در سال ۹۹ اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • صدور ۳۵۹۶برگ اخطار از سوی ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی در‌سال۹۹
  10 فروردین 1400

  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبرداد؛ صدور ۳۵۹۶برگ اخطار از سوی ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی در‌سال۹۹ به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان از صدور ۳۵۹۶ برگ اخطار از سوی ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی در سال گذشته را خبر داد. نوشته صدور ۳۵۹۶برگ اخطار از سوی ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی در‌سال۹۹ اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • سیوا؛شاهد افزایش مشارکت چشمگیر شهروندان در یک هفته اخیر
  7 فروردین 1400

  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبرداد: سیوا؛شاهد افزایش مشارکت چشمگیر شهروندان در یک هفته اخیر به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سمنان،مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان از افزایش چشمگیر مشارکت شهروندان در ثبت سیوا سامانه جامع جمع آوری ودریافت پسماند خشک درب منزل ومحل کار در یک هفته اخیر خبرداد. حمیدرضا نوشته سیوا؛شاهد افزایش مشارکت چشمگیر شهروندان در یک هفته اخیر اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.