راه های ارتباط


میدان استاندارد، بلوار سفیر، روبروی پمپ بنزین پیوندی ( دامان )
33374600-33374561-33373947
pasmand@semnan.ir

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان

بر طبق قانون مدیریت پسماند و جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه آن ها، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد و شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند. بر طبق قانون، مدیریت اجرایی پسماند، شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئوول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد .این مهم در سطح شهر سمنان بر عهده سازمان مدیریت پسماند می باشد.
سازمان مديريت پسماند بر اساس ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 به منظور مديريت سيستم هاي جمع آوري، حمل، تخليه، دفع، دفن، تبديل و بازيافت بهداشتي زباله ها، نخاله ها، فضولات ساختماني، مواد رسوبي شبكه هاي دفع آبهاي سطحي شهر و ضايعات دورريزهاي توليدي در شهر اعم از خانگي، اداري، صنعتي و تجاري، كشاورزي، بيمارستاني از طريق تهيه طرح جامع بهداشت شهري و برنامه ريزي اجرايي و عملياتي و ساماندهي و هماهنگي و نظارت و كنترل امور فوق در سطح شهر هماهنگ با ساير مراجع مسئول در امر بهداشت در سال 1386 تاسيس گرديد.

مجتبی اعوانی

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان

//

سوابق اجرایی

سرپرست اداره خدمات شهری شهرداری منطقه 2
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان

• درخواست دوره های آموزشی پسماند برای شهروندان
• درخواست صدور گواهی مدیریت پسماند
• استقرار مخزن پسماند تر در معابر عمومی
• استقرار مخزن پسماند خشک در معابر عمومی
• درخواست مخازن کاغذ برای سازمان ها و مدارس
• درخواست تغییر مکان مخازن پسماند
• ثبت شکایات مردمی
• پرداخت عوارض خدمات مدیریت پسماند
• درخواست قرارداد مدیریت پسماند عادی
• درخواست خرید مخزن پسماندهای تر
• درخواست خرید مخزن پسماندهای خشک
• درخواست دوره های آموزشی پسماند برای سازمان ها
• درخواست قرارداد مدیریت پسماند عفونی
• درخواست قرارداد واگذاری غرفه در شهرک بازیافت
• درخواست باکس مکانیزه پسماند ساختمانی
• درخواست تهیه و تأمین پسماند عمرانی
• درخواست مجوز خاکبرداری
سید علی مرتضی نژاد ریاست شورا
دکترمحمد اطهری عضو شورا
دکتر امیر عبدوس عضو شورا
دکتر بهزاد فتاحی عضو شورا
حمیدرضا پیوندی رییس هیئت مدیره
مهندس عباس دانایی عضو شورا
مریم سحر خیز معاون مالی اداری سازمان داخلی 18
سید مهدی چشمی مسئول حسابداری داخلی 16
سعید سنگسری مسئول دفتر - بودجه و اعتبارات داخلی 11
معصومه قاسمپور مسئول اداری داخلی 20
سعیده عرب خابوری مسئول حقوقی داخلی 23
زهرا مرادی نسب کارشناس روابط عمومي و آموزش شهروندي داخلی 19
ابراهیم افراشته مسئول خدمات شهری داخلی 26
غلامرضا کاشفی مسئول ستاد ساماندهی پسماندهای خشک داخلی 25
مجتبی جوانپور مسئول ستاد ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی داخلی 24
حسین ورامینی فرد مسئول تاسیسات  -   شهرک بازیافت
مريم اسماعيلي كارشناس حقوقي و امور قراردادها

✦ آخرین اخبار