راه های ارتباط


سمنان –بلوارقدس-میدان عدالت،خیابان شهدای دادگستری
تلفن:7-33363986

شهرداری منطقه دو

کوروش حصیرباف

مدیر منطقه دو شهرداری سمنان

//کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

سوابق اجرایی

شهردار ناحیه
مدیرعامل سازمان آتش نشانی
معاون منطقه یک و دو
مدیرمنطقه دو

✦ پرسنل

حمیدرضا قدس معاون
امید غفوریان رئیس اداره منابع انسانی
منیژه کردی مسئول امورقراردادها
حمیدرضاسعدالدین حقوقی
رحیم دهرویه رئیس دفتر مدیرمنطقه
حسن حسنان درآمد
فاطمه پیوندی رئیس اداره امورمالی
هما دیانی دبیرخانه
پریسا ذبیحی میزخدمت
اعظم همتی میزخدمت
سمیرا همتیان میزخدمت
سمانه عرفانی نژاد مسئول میزخدمت
آرزو عبدوس دبیرماده5
مرضیه خیرخواهان امورحسابداری
عاطفه دوستمحمدی کنترل نقشه
زهرا نورمحمدی کارشناس نوسازی
طاهره رهبر دبیرخانه
حرمت اعوانی کنترل نقشه
حسن بهاریان لتیباری کارشناس بازدید
محمد عبدوس کارشناس درآمد
جواد حیدریان بایگان شهرسازی
جعفر حلاجی حراست
محمدعلی کیکاوسی کارشناس درآمد
رسول همتی سرپرست املاک
علی اصغر طاهریان امورعمرانی
رحمان همتی سرپرست شهرسازی
ابوالفضل طاهریان کارشناس املاک
مجید مداح بایگان
علیرضا احسانی کارشناس نوسازی
ابراهیم پهلوان شهرسازی
مسعود جندقی دفتردارشهرسازی
رضا میرکو کارشناس بازدیدشهرسازی
مجتبی اعوانی سرپرست خدمات شهری
مهدی عرب حسن آبادی مسئول اجرائیات
حسن کاشی مسئول دفترخدمات شهری
محمداسماعیل پیوندی کارشناس فناوری
مرتضی معزی پور دفتردارمعاون-.مسئول خدمات
فرزاد میرترابی کارپرداز
محسن سالار رئیس اداره عمرانی
مصطفی صفا کارشناس خدمات شهری
امیر تلیاری کارشناس عمرانی
سعید دامغانیان کارشناس خدمات شهری