شهرداری منطقه سه

بلوار 17 شهریور - شهرداری منطقه سه | تلفن : 33364305 -33364314 | mantaghe3@semnan.ir

حمیدرضا قدس

مدیر منطقه سه شهرداری سمنان

کارشناس مهندس عمران
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی

کارشناس شهرسازی
دبیر کمیسیون ماده 100
معاون شهرسازی منطقه 1
معاون اداری مالی منطقه 1
معاون اداری مالی منطقه 2
مدیر منطقه 3

✦ پرسنل

صادق کاشیان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع داخلی 103
سید رضا حسینی علائی سرپرست معاونت امور فنی و عمرانی داخلی 228
مجید سعدالدین سرپرست اداره خدمات شهری داخلی 229
ناهید رحیمی سرپرست معاونت شهرسازي و معماري داخلی 129
امید غفوریان رئیس اداره منابع انسانی و مسئول دبیرخانه داخلی 205
زری حاجی علیان سرپرست اداره امور مالی داخلی 300
محمد عبدوس سرپرست اداره امور درآمدی داخلی 119
مجتبی پژوهان سرپرست واحد املاک داخلی 301
مریم فریدپور مسئول فناوری اطلاعات داخلی 303
جعفر حلاجی مسئول حراست داخلی 231
مهرداد پهلوان سرپرست واحد نوسازی داخلی 120
سید احد کیا سرپرست اداره حقوقی داخلی 310
مهدی عرب حسن آبادی مسئول دفتر مدیر منطقه سه داخلی 326
ناهید رحیمی مسئول ساختمانی داخلی 122
رضا افراشته مسئول بایگانی شهرسازی داخلی 128

 


✦ آخرین اخبار

 • نشست ساماندهی مغازه های مجاور بوستان زائر
  5 اسفند 1399

  به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، این جلسه در راستای دستور شهردار محترم سمنان در خصوص ساماندهی هرچه سریعتر مغازه های روبروی ترمینال مسافربری و در قدم اول اصناف مجاور بوستان زائر برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر بحث و گفتگو در مورد چگونگی نحوه انتقال اصناف مدنظر به شهرک نوشته نشست ساماندهی مغازه های مجاور بوستان زائر اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • جلسه ساماندهی آسیاب زاوقان
  8 دی 1399

  به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، این جلسه در راستای طرح محله محور شهری و رسیدگی به تقاضای شورای محله اسلامی امام رضا (ع) در خصوص ساماندهی آسیاب زاوقان واقع در ضلع شمالی میدان امام حسین (ع) برگزار شد. در این جلسه با بحث و گفتگو در مورد مالکیت آسیاب و نوشته جلسه ساماندهی آسیاب زاوقان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 •   نشست با قرارگاه سیدالشهداء همگام با طرح محله محور شهری
  3 دی 1399

    روابط عمومی شهرداری منطقه سه سمنان از برگزاری جلسه بین مسئولین قرارگاه سیدالشهداء با مدیر و معاون مدیریت منابع و توسعه منطقه سه خبر داد. نشست با قرارگاه سیدالشهداء همگام با طرح محله محور شهری به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، در این جلسه حمیدرضا قدس مدیر شهرداری منطقه سه نوشته   نشست با قرارگاه سیدالشهداء همگام با طرح محله محور شهری اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • آغاز عملیات احداث زمین چمن مصنوعی در محله اسلامی امام رضا(ع) در “مجتمع چهارصد دستگاه”
  11 آذر 1399

  مدیر منطقه سه شهرداری سمنان خبر داد: آغاز عملیات احداث زمین چمن مصنوعی در محله اسلامی امام رضا(ع) در “مجتمع چهارصد دستگاه” مدیر منطقه سه شهرداری سمنان از آغاز عملیات احداث زمین چمن مصنوعی در محله اسلامی امام رضا(ع) در “مجتمع چهارصد دستگاه” این شهر با هدف توسعه ورزش همگانی خبر داد. به گزارش مدیریت نوشته آغاز عملیات احداث زمین چمن مصنوعی در محله اسلامی امام رضا(ع) در “مجتمع چهارصد دستگاه” اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری منطقه سه سمنان گفت:
  22 آبان 1399

  نشست با معتمدین محلات همگام با طرح محله محور شهری معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری منطقه سه سمنان از برگزاری جلسه با معتمدین محلات با حضور معاونین اداره عمرانی و اداره خدمات شهری خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، صادق کاشیان با تاکید بر این امر که بودجه نوشته معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری منطقه سه سمنان گفت: اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.