شهرداری منطقه سه

بلوار 17 شهریور - شهرداری منطقه سه | تلفن : 33364305 -33364314 | mantaghe3@semnan.ir

حمیدرضا قدس

مدیر منطقه سه شهرداری سمنان

کارشناس مهندس عمران
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی

کارشناس شهرسازی
دبیر کمیسیون ماده 100
معاون شهرسازی منطقه 1
معاون اداری مالی منطقه 1
معاون اداری مالی منطقه 2
مدیر منطقه 3

✦ پرسنل

صادق کاشیان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع داخلی 103
سید رضا حسینی علائی سرپرست معاونت امور فنی و عمرانی داخلی 228
مجید سعدالدین سرپرست اداره خدمات شهری داخلی 229
ناهید رحیمی معاون شهرسازي و معماري داخلی 129
امید غفوریان رئیس اداره منابع انسانی و مسئول دبیرخانه داخلی 205
زری حاجی علیان سرپرست اداره امور مالی داخلی 300
محمد عبدوس سرپرست اداره امور درآمدی داخلی 119
مجتبی پژوهان سرپرست واحد املاک داخلی 301
مریم فریدپور مسئول فناوری اطلاعات داخلی 303
جعفر حلاجی مسئول حراست داخلی 231
مهرداد پهلوان سرپرست واحد نوسازی داخلی 120
سید احد کیا سرپرست اداره حقوقی داخلی 310
مهدی عرب حسن آبادی مسئول دفتر مدیر منطقه سه داخلی 326
ناهید رحیمی مسئول ساختمانی داخلی 122
رضا افراشته مسئول بایگانی شهرسازی داخلی 128
مجتبی احسانی مسئول روابط عمومی داخلی

 


✦ آخرین اخبار

 • جلسه بررسی چگونگی جمع آوری آب های سطحی منطقه سه
  16 تیر 1400

  روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ گزارش داد: جلسه بررسی چگونگی جمع آوری آب های سطحی منطقه سه به گزارش گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، جلسه بررسی چگونگی جمع آوری آب های سطحی منطقه سه با محوریت وضعیت موجود شهر سمنان از لحاظ شیب بندی معابر و خیابان ها، وضعیت کانال های نوشته جلسه بررسی چگونگی جمع آوری آب های سطحی منطقه سه اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • نشست ساماندهی مغازه های مجاور بوستان زائر
  5 اسفند 1399

  به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، این جلسه در راستای دستور شهردار محترم سمنان در خصوص ساماندهی هرچه سریعتر مغازه های روبروی ترمینال مسافربری و در قدم اول اصناف مجاور بوستان زائر برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر بحث و گفتگو در مورد چگونگی نحوه انتقال اصناف مدنظر به شهرک نوشته نشست ساماندهی مغازه های مجاور بوستان زائر اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • جلسه ساماندهی آسیاب زاوقان
  8 دی 1399

  به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، این جلسه در راستای طرح محله محور شهری و رسیدگی به تقاضای شورای محله اسلامی امام رضا (ع) در خصوص ساماندهی آسیاب زاوقان واقع در ضلع شمالی میدان امام حسین (ع) برگزار شد. در این جلسه با بحث و گفتگو در مورد مالکیت آسیاب و نوشته جلسه ساماندهی آسیاب زاوقان اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 •   نشست با قرارگاه سیدالشهداء همگام با طرح محله محور شهری
  3 دی 1399

    روابط عمومی شهرداری منطقه سه سمنان از برگزاری جلسه بین مسئولین قرارگاه سیدالشهداء با مدیر و معاون مدیریت منابع و توسعه منطقه سه خبر داد. نشست با قرارگاه سیدالشهداء همگام با طرح محله محور شهری به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، در این جلسه حمیدرضا قدس مدیر شهرداری منطقه سه نوشته   نشست با قرارگاه سیدالشهداء همگام با طرح محله محور شهری اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.

 • آغاز عملیات احداث زمین چمن مصنوعی در محله اسلامی امام رضا(ع) در “مجتمع چهارصد دستگاه”
  11 آذر 1399

  مدیر منطقه سه شهرداری سمنان خبر داد: آغاز عملیات احداث زمین چمن مصنوعی در محله اسلامی امام رضا(ع) در “مجتمع چهارصد دستگاه” مدیر منطقه سه شهرداری سمنان از آغاز عملیات احداث زمین چمن مصنوعی در محله اسلامی امام رضا(ع) در “مجتمع چهارصد دستگاه” این شهر با هدف توسعه ورزش همگانی خبر داد. به گزارش مدیریت نوشته آغاز عملیات احداث زمین چمن مصنوعی در محله اسلامی امام رضا(ع) در “مجتمع چهارصد دستگاه” اولین بار در پایگاه خبری شهرداری سمنان. پدیدار شد.