راه های ارتباط


میدان سعدی - شهرداری مرکزی سمنان

023-33328001

www.nazemrazavi.ir
smn.razavi@gmail.com

دکتر سید محمد ناظم رضوی

شهردار سمنان

دکتر سید محمدِ ناظم رضوی در سال 1357 و در خانواده ای مذهبی در شهر کاشان متولد شده اند. ایشان فرزند سید مهدی ناظم رضوی شهردار سابق و عضو فعلی شورای اسلامی شهر کاشان هستند.

سید محمد ناظم رضوی کارمند رسمی شهرداری تهران می باشند و تا سطح قائم مقامی منطقه 10 شهرداری تهران نیز مسئولیت داشته اند. از مهرماه سال 1392 تا شهریور ماه 1396 شهردار کاشان بوده اند و از آذر ماه سال 1396 تاکنون شهردار شهر سمنان می باشند.

تحصیلات دانشگاهی

دانشجوی دکتری شهرسازی از دانشگاه آزاد اصفهان (از 7 / 95 )
کارشناسی ارشد مهندسی عمران و راه و ترابری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( 8 / 87 )
کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ( 4 / 95 )
کارشناسی عمران از دانشگاه تهران ( 1 / 80 )

✦اهم مسئولیت ها

سابقه فعالیت در حوزه مدیریت شهری: 13 سال
شهردار کاشان ( 31 شهریور 92 لغایت 31 مرداد 96 )
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 17 تهران ( 25 / 4 / 91 لغایت 31 مرداد 92 )
قائم مقام و معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 10 تهران(سال 90 و 91 )
جانشین معاونت بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری تهران ) 88-89 )
مدیر فنی و عمرانی منطقه 4 ( 86-88 )
مدیر پروژه های حریم منطقه 4 ( 85 – 86)

✦افتخارات

دریافت مدال شهروند جهانی از سازمان شهروندان جهانی (شهریور 95 )
دریافت جایزه جهانی خشت طلایی تهران مسیر سلامت از مزرعه تا سفره (آبان 95 )
کسب جایزه ملی شهردار برگزیده جستار کیفیت در تجربههای بازآفرینی شهری(مهر 94 )
کسب گواهی نامه سطح یک سیستم مدیریت صداقت (دی 93 )
کسب رتبه برتر جایزه ملی مدیریت مالی(اسفند 95 )
کسب جایزه توسعه اقتصاد شهری در همایش بینالمللی اقتصاد شهری با محوریت اقتصاد مقاومتی(اردیبهشت 95 )
صدها تقدیرنامه، تندیس و جایزه در سطح ملی، استانی و شهرستان در زمینه مدیریت شهری )از وزیر راه شهرسازی،استاندار و معاونین، مدیران کل، نماینده محترم ولی فقیه و ...

✦مقالات و پژوهش ها

امکان استفاده از سطوح آبگیر سازه های شهری جهت تامین آب فضای سبز شهری، اولین همایش ملی فضای سبز کم آب - اردیبهشت 94 ، دانشگاه کاشان
اصول مدیریت نوسازی بافت فرسوده در کاشان، اصول مدیریت نوسازی بافت فرسوده در کاشان، اردیبهشت 94 ، دانشگاه کاشان
 Seyyed Mohammad Nazem Razavi, About the historical city of Kashan, The League of Historical Cities Bulletin, No.71: December 2015
برنامه ریزی در جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی در خیابان امیرکبیر کاشان، 95
فرآیند تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع حمل و نقل همگانی (مطالعه موردی منطقه اطراف بازار تهران، 87)
نقش حرائم شهری و حقوق و قوانین شهری و باززنده سازی حرائم قانونی 96
طرح پژوهشی مسیر سلامت از مزرعه تا سفره برنده جایزه جهانی خشت طلایی تهران آبان 95
کتاب چکیده پژوهش های حوزه فرهنگی اجتماعی، معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان
کتاب برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری کاشان، معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری کاشان، اسفند 95
مجموعه کتب آموزش شهروندی و اصول شهروندی
گواهی ها و دوره های آموزشی: (جمعا 1318 ساعت آموزشی)