ضرورت درآمدزایی پایداردرشهرداری ها

یکی از مهمترین چالش های شهرداری ها در سالهای اخیر بحث درآمد زایی پایدار می باشد. با توجه به منابع محدود و اینکه شهرداری ها نمی توانند از هر منبعی درآمد کسب کنند باید نگاهی متفاوت و اساسی نسبت به موضوع داشته باشند.

درآمدزایی پایدار یعنی درآمدها از منابعی حصول شوند که اولا حقوق شهروندان دستخوش تغییر نشود و ثانیا منابع مهم برای نسل های بعدی محفوظ بماند.

با توجه به اینکه شهرداری ها در چند سال گذشته خدمات جدید و متنوع ارائه می دهند که اغلب مستلزم صرف هزینه های بیشتری می باشند . لذا باید بهره برداری کارآمدتر از منابع محدود صورت پذیرد.

کاهش هزینه های غیرضروری،اصلاح و تغییر سیستم های ناکارآمد،جلوگیری از موازی کاری در امور فرهنگی و غیر مربوط،چابک کردن بدنه شهرداری، تشکیل مراکز نوآور و خلاق ، مشارکت دادن بخش خصوصی و شهروندان در پروژه ها،تعریف کردن ارزش افزوده در محدوده پروژه های شهری ،استفاده بهینه و مطلوب از نظرات و گزارشات شهرداران افتخاری،ترویج نگرش پویایی در سازمان،استفاده از بودجه ریزی عملیاتی،بهره برداری از سیستم های مکانیزه دربخش های مختلف و… هم می توانند در درآمدزایی پایدار نقش آفرینی کنند.

لازم به توضیح است که هر شهری به تناسب جمعیت و وسعت آن مشمول ظرفیت های خاصی می باشد که اگر بر اساس نیاز شهروندان برنامه ریزی شود می توان به نسبت آن درآمدزایی پایدار را تعریف کرد و نهایتا آن را توسعه واستمراربخشید.

ازسوی دیگر و باعنایت به اینکه کلیه مدیران درسازمانها ،ادارات ونهادهای دولتی درکشورمان مدیریت هزینه را دنبال می کنند و تنها سازمان غیرانتفاعی که شهرداری ها باشند مدیریت هزینه و درآمد را بصورت توامان انجام می دهند. لذا لازم است که درخصوص درآمدها و هزینه ها واینکه شهرداری ها فاقد ردیف و بودجه دولت می باشند به شهروندان اطلاع رسانی نمایند چونکه اکثر مردم از این موضوع ناآگاهند و تصور می کنند که دولت هرسال بودجه قابل ملاحظه ای به شهرداری ها اختصاص می دهد و نتیجه اینکه عدم رضایت مندی ازشهرداری ها بوجودآمده است و شهرداری ها نیز نتوانسته اند بصورت مطلوب وشایسته درخصوص خدمات ارائه شده به شهروندان اطلاع رسانی نمایند تا تعاملات بین شهرداری و شهروندان روزافزون شود.

کلام آخر اینکه شالوده اصلی درآمدزایی پایدار اعتماد متقابل بین شهرداری و شهروندان بوده و هر چه این اعتماد بیشتر شود امکان تحقق درآمدزایی پایدار نیز افزایش می یابد.

علی کلیچ

Ali.kelich@gmail.com