راه های ارتباط


 خیابان کهنه دژ
شماره تماس 33336540
prs@semnan.ir

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

امروزه روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان ها تلقی می گردند . سازمان های پیشرو ، روابط عمومی را به عنوان کانون تفکر می نگرند زیرا روابط عمومی ها پل ارتباطی مردم و رسانه ها با سازمان و مسئولین هستند.
نهاد شهرداری با توجه به گستردگی شهر بخش های وسیعی از موضوعات شهری را در حوزه های عمرانی ، فرهنگی ، خدماتی و اجتماعی عهده دار است . بی شک در راستای دستیابی به مدیریت واحد شهری و جلب مشارکت شهروندان نیازمند برخورداری از ارتباطات دو سویه مناسب میان سازمان و شهروندان است .و این امر جز در سایه برخورداری از مدیریت قوی روابط عمومی دست یافتنی نیست . در چنین شرایطی طبیعی است که جایگاه روابط عمومی در حوزه مدیریت شهری با تعریف پیچیده تر و سنگین تری مواجه باشد و آن را از یک نهاد صرفا اطلاع رسان به نهادی تاثیرگذار در روند همبستگی میان شهروندان و سازمان و ایجاد انگیزه در آنان در جهت مشارکت و ایجاد حس مسئولیت و دلسوزی نسبت به محل زندگی مبدل می سازد .

علی اکبر بنی اسدی

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانش آموخته MBA مدیریت بازاریابی
دانش آموخته DBA مدیریت رسانه

سوابق اجرایی

مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات شهری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان
مدیر آموزش و پژوهش دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان
مدیر مرکز همکاری های بین المللی شهرهای آسیایی و جاده ابریشم
مدیر مرکز آموزش های شهروندی
مدیر فرهنگسرای امید خانواده
مدیر ارتباطات و امور بین الملل

✦ کارشناسان

فرشاد صالحیان کارشناس پایگاه اطلاع رسانی و استودیو رسانه شهر 33331818
فاطمه قربانیان کارشناس ارتباطات رسانه 33360763