راه های ارتباط


 خیابان کهنه دژ
شماره تماس 333360470

مرکز سلامت و مشاوره

اهداف مرکز سلامت و مشاوره کارکنان
بهبود سطح سلامت کارکنان
افزایش سواد سلامت کارکنان
تلاش برای برقراری عدالت در سلامت از طریق عمل بر روی تعیین کننده های اجتماعی سلامت
آسیب شناسی اجتماعی کارکنان
ظرفیت سازی سلامت برای ارائه آموزش های ارتقاء رفتار کارکنان

وظایف
سیاستگذاری و مدیریت سلامت کارکنان
امور درمانی کارکنان
سیاستگذاری حوزه های توزیع سلامت
سیاستگذاری اجتماعی سلامت
تولید دانش و اطلاعات در زمینه سلامت و عوامل اجتماعی
ترویج سبک زندگی سلامت محور بین کارکنان

محسن مظاهری

سرپرست مرکز سلامت و مشاوره کارکنان شهرداری سمنان

فوق دیپلم مدیریت کسب وکار
لیسانس حقوق
دانشجوی ارشد روانشناسی

سوابق اجرایی

کارشناس فناوری سازمان فرهنگی و ورزشی
کارشناس فناوری سازمان فضای سبز
کارشناس حقوقی سازمان فناوری و اطلاعات
سرپرست مرکز سلامت و مشاوره کارکنان شهرداری

 • معاینات پاکبانان شهرداری سمنان در دستور کار قرار دارد
  21 مهر 1399

  با هدف پیشگیری از بیماری ها؛ معاینات پاکبانان شهرداری سمنان در دستور کار قرار دارد به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، محسن مظاهری سرپرست مرکز سلامت و مشاوره شهرداری سمنان گفت:فعالیت های شهرداری به طور کلی فرایندی سخت و پرهزینه است و در این بین،پاکبانان شهرداری که مسئول نظافت کوچه ها

 • تشکیل پرونده سلامت برای شاغلان در شهرداری سمنان
  16 مهر 1399

  سرپرست مرکز سلامت و مشاوره شهرداری سمنان خبر داد: تشکیل پرونده سلامت برای شاغلان در شهرداری سمنان سرپرست مرکز سلامت و مشاوره شهرداری سمنان از تشکیل پرونده سلامت برای شاغلان شهرداری خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان محسن مظاهری با اعلام این خبر گفت: گستردگی مسئولیت شاغلان شهرداری سمنان

 • انجام پایش سلامت کارکنان شهرداری سمنان
  28 مرداد 1399

  معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان عنوان کرد: انجام پایش سلامت کارکنان شهرداری سمنان معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان گفت انجام معاینات چکاپ (پایش سلامت) برای تعیین سطح سلامتی و آگاهی پرسنل است. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، علی رضا شربتدار گفت : ایجاد، حفظ و ارتقاء

 • پایش سلامت کارکنان شهرداری سمنان در دستور کار شهرداری سمنان قرار دارد
  8 تیر 1399

  راه اندازی مرکزی برای پایش سلامت کارکنان شهرداری سمنان پایش سلامت کارکنان شهرداری سمنان در دستور کار شهرداری سمنان قرار دارد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد ناظم رضوی اظهار داشت: از شروع بحران کرونا، شهرداری سمنان در کنار فعالیت‌هایی که در زمینه فرهنگ سازی و ارائه آموزش‌های لازم

 • لزوم حفظ سلامت پرسنل و مراجعان شهرداری سمنان
  17 اسفند 1398

  سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان عنوان کرد: لزوم حفظ سلامت پرسنل و مراجعان شهرداری سمنان شربتدار اعلام کرد که برای مقابله با کرونا و پیشگیری از سرایت آن، برنامه هایی را برای کارکنان خود و مراجعان در دستور کار قرار داده است. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان