راه های ارتباط


خیابان سعدی – ساختمان مرکزی شهرداری سمنان

023-33345377

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

با توجه به گستردگی روزافزون وظایف و فعالیت ­های شهرداری سمنان، معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری سمنان، با هدف ارتقاء سطح خدمت­ رسانی به شهروندان و افزایش بهره­ وری و هماهنگی در مدیریت شهری، در سال 1396 رسما آغاز به­ کار کرد.
این معاونت شامل سه مدیریت اصلی هماهنگی مناطق و سازمان ها، مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات، آموزش و پژوهش میباشد.

حمید قاسمی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری سمنان
مدیر منطقه یک شهرداری سمنان
معاون اداری-مالی شهرداری سمنان

✦ پرسنل

محسن امینیان مدیر هماهنگی مناطق و سازمان­ها داخلی 160
مصطفی عصاری مدیر برنامه و بودجه داخلی 161
مصطفی اصلاحی مدیر تشکیلات، آموزش و پژوهش داخلی 184
افسانه عبدی مسئول امور بودجه داخلی 188
علیرضا رضائی آهوانویی مسئول کنترل پروژه داخلی 186
علی کلانتری مسئول امور پايش و نظارت مناطق داخلی 174
وحید اکبری نسب کارشناس ارزیابی داخلی 184
محمدرضا قاضی نژاد مسئول دفتر معاونت داخلی 113
سکینه طالب کارشناس بودجه و اعتبارات حوزه برنامه بودجه