راه های ارتباط


خیابان سعدی – ساختمان مرکزی شهرداری سمنان

023-33345377

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

با توجه به گستردگی روزافزون وظایف و فعالیت ­های شهرداری سمنان، معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری سمنان، با هدف ارتقاء سطح خدمت­ رسانی به شهروندان و افزایش بهره­ وری و هماهنگی در مدیریت شهری، در سال 1396 رسما آغاز به­ کار کرد.
این معاونت شامل سه مدیریت اصلی هماهنگی مناطق و سازمان ها، مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات، آموزش و پژوهش میباشد.

سید محمد خاتمی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

دکتری سازه
محقق زلزله شناسی
کارشناس ارشد عمران

سوابق اجرایی

شهردار درجزین
استاد دانشگاه
رئیس مرکز آموزش دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان

✦ پرسنل

ابوالفضل همتیان سرپرست مديريت هماهنگي مناطق و سازمانها داخلی 160
سمانه فاضلی کارشناس بودجه و اعتبارات
حلیمه عابدیان کارشناس بودجه داخلی 184
غضنفر فرزانه مسئول دفتر داخلی 113
رضا مرادی حقیقی سرپرست برنامه و بودجه داخلی 
پیمان نقاشیان سرپرست سامانه 137 داخلی