راه های ارتباط


خیابان سعدی – ساختمان مرکزی شهرداری سمنان

023-33345377

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

با توجه به گستردگی روزافزون وظایف و فعالیت ­های شهرداری سمنان، معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری سمنان، با هدف ارتقاء سطح خدمت­ رسانی به شهروندان و افزایش بهره­ وری و هماهنگی در مدیریت شهری، در سال 1396 رسما آغاز به­ کار کرد.
این معاونت شامل سه مدیریت اصلی هماهنگی مناطق و سازمان ها، مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات، آموزش و پژوهش میباشد.

رضا مرادي حقيقي

سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

کارشناس حسابداری

سوابق اجرایی

مسئول انبار سازمان عمران

کارشناس حسابداری سازمان عمران

عضو هیات مدیره و امور مالی  تعاونی مسکن کارکنان سازمان عمران

مدیر امور مالی سازمان عمران

مدیر امور اداری سازمان عمران

معاون مالی و اداری سازمان عمران

مدیر امور مالی سازمان اتوبوسرانی

سرپرست توسعه و مدیریت منابع سازمان فاوا

عضو شورای کارگری شهرداری و سازمانهای تابعه

مسئول پیگیری حسابرسی های شهرداری وسازمانهای تابعه

دبیر کمیسیون حقوقی، بودجه، مالی شواری شهر سمنان

مدیربرنامه و بودجه شهرداری سمنان

عضو کمیسیون تخصیص شهرداری

سرپرست معاونت برنامه ريزي و هماهنگي

✦ پرسنل

سعید حسینی سرپرست مديريت هماهنگي مناطق و سازمانها داخلی 160
سمانه فاضلی کارشناس بودجه و اعتبارات
افسانه عبدي کارشناس بودجه داخلی 184
پیمان نقاشیان سرپرست سامانه 137 داخلی 113