راه های ارتباط


ضلع شمالی میدان دریادار همتی، طبقه دوم

شماره تماس : 3346805 023
33460877 023
33462466 023

معاونت فنی و امور زیربنایی

بررسي و ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي طرحها و پروژه هاي عمراني و اولويت بندي آنها
تعيين خط مشي و برنامه هاي كلي بمنظور تهيه طرحهاي عمراني و حمل و نقل و ترافيک شهري باتوجه به احتياجات فعلي واتي شهر.
نظارت كلي وايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي عمراني جاري شهرداري و يا طرحهاي عمراني
مراقبت در تشكيل كميسيون هاي فني وايمني وساير كميسيون هاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات كميسيونهاي مذكور
نظارت برحسن اجراي برنامه هاي مصوب عمراني اعم ازكوتاه مدت، ميان مدت ودرازمدت.
كنترل ونظارت بر كار پيمانكاران ونظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار

کوروش حصیرباف

معاون فنی و زیربنایی شهرداری سمنان

فوق لیسانس عمران گرایش مهندسی مدیریت ساخت و پروژه از دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

شهردار ناحیه
مدیرعامل سازمان آتش نشانی
معاون منطقه یک و دو
مدیرمنطقه دو

✦ پرسنل

یاسر تقوی کارشناس پیمانکاران و مشاوران  داخلی 21
علیرضا سالار کارشناس عمران داخلی 15
هاشم تراشنده کارشناس نقشه برداری داخلی 19
ابوالضل همتیان رئیس اداره رسیدگی داخلی 14
محمود هاشمی تکنیسین متره برآورد و کنترل پروژه داخلی 16
آرش تقوایی کارشناس عمرانی داخلی 20
مهدی همتی ناظر پروژه های عمرانی در سطح شهر داخلی 22
پروانه حمیدی مسئول طراحی داخلی 18
سمیرا طیرانی کارشناس نظارت معماری داخلی 23
ناهید رحیمی کارشناس عمرانی داخلی 17
داود ثابت مسئول دفتر داخلی 11