نامگذاری شهرک جدیدالاحداث

فراخوان عمومی نامگذاری شهرک جدیدالحداث 12/6 هکتاری((طرح ملی مسکن))
موضوع فراخوان : نامگذاری شهرک جدیدالاحداث به منظور اجرای طرح ملی مسکن در سمنان به مساحت 12/6 هکتار بانضمام 1/8هکتار که به محدوده شهر الحاق شده است. این طرح عمرانی درحال احداث دارای یک میدان و خیابانهای با عرض 10 و 12 متر و یک محور اصلی شمال به جنوب با عرض 24 متر واقع در ضلع غربی شهرک کوهستان در نظر گرفته شده است.

در همین راستا سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از شما همشهریان گرامی دعوت بعمل می آورد تا در فراخوان عمومی آوازه گذاری و انتخاب نام برای این شهرک جدید الاحداث شرکت نمایید.

شرایط مورد نظر برای نامهای پیشنهادی

نام های پیشنهادی باید فارسی باشند و ارائه کلیات ترکیبی، براساس قوائد دستور زبان فارسی صورت پذیرد.
مطلوب است نام های پیشنهادی معرف بخشی از ویژگی های طرح و بومی باشد.
جنبه های زیبا شناختی همچون خوش آوایی موجز یا مختصر بودن نام پیشنهادی مد نظر قرار گیرد.
نام های پیشنهادی می توانند از مفاخر، شاعران، هنرمندان و بزرگان سمنانی باشد و یا از واژگان گویش سمنانی همراه با شرح معنی و مفهوم آن ارائه گردند.
نام های تاریخی، دینی و مذهبی با در نظر گرفتن منزلت عنوان پیشنهاد گردد.
بهتر است نام پیشنهادی دارای قابلیت گسترش دامنه و قابل تعمیم به دیگر معابر و میدان موجود در این شهرک باشد تا بتوان بین تمام عناوین معابر و میادین شهرک پیوستگی ایجاد نمود.
ضروری است نام پیشنهادی منحصر به فرد بوده و در معابر و میادین سطح شهر سمنان به کار نرفته باشد.
بررسی و کمیته داوری:

بررسی نام های پیشنهادی توسط کمیته نامگذاری شهرداری سمنان مرکب از اعضای ذیل صورت می پذیرد و نام های منتخب جهت بررسی و تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال خواهد شد.

اعضای کمیته:

شهردار سمنان
معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان
معاون خدمات شهری شهرداری سمنان
نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سمنان
نماینده اداره کل پست استان سمنان
مدیران مناطق سه گانه شهرداری سمنان
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان
نماینده ای از سوی مفاخر و بزرگان فرهنگی و ادبی شهر سمنان

– در صورت هرگونه سوال ، انتقاد و پیشنهاد شرکت کنندگان می توانند باشماره 33466190داخلی 211 واحد روابط عمومی تماس حاصل نمایند.

دریافت تصویر شهرک جدیدالحداث (برای دریافت تصویر کلیک نمایید)
علاقه مندان می توانند پس از مطالعه کامل ویژگی های طرح مذکور ، دستورالعمل فراخوان و همچنین شرایط مورد نظر برای ارائه نام، عناوین پیشنهادی خود را از تاریخ 1401/10/01 لغایت 1401/10/30 ارسال نمایند


نام(Required)